Volledig scherm
. © gemeente staphorst

Staphorst staat voor pijnlijke keuzes

Staphorst moet 4,8 miljoen euro bezuinigingen om in 2020 een  sluitende begroting te hebben. Dat de gemeenteraad voor een zware klus komt te staan, werd deze week wel duidelijk bij de bespreking van de Zomernota, een soort voorbode voor de begrotingsvergadering later dit jaar. ,,Er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om ons huishoudboekje op orde te houden’’, weet wethouder Lucas Mulder.

,,Het hebben van een begroting  met een tekort is voor onze gemeente een, in negatieve zin, uniek gegeven. Het is echter een landelijk beeld. Nagenoeg alle gemeenten hebben te kampen met hoge uitvoeringskosten van het sociaal domein en een daling van de uitkering uit het gemeentefonds’’, aldus Mulder.  In de raadsvergadering van 10 september wordt duidelijk waar de raad de bezuinigingsaccenten legt. Nu al beseffen de politici dat het impopulaire maatregelen zullen zijn.  ,,Dit stelt het college en de gemeenteraad voor dilemma’s omdat het keuzes betreft die niet aantrekkelijk zijn", aldus Mulder.

,,Een begrotingstekort is een heel bijzondere situatie voor Staphorst. We zullen in actie moeten komen‘’, stelt Erik Hattem (SGP). Gezien de financiële donkere wolken heeft Hattem een vreemd gevoel  bij de uitbreiding van het personeelsbestand met 11 fte. Dat heeft ook Liesbert Lubberink (PvdA). ,,Er ligt een  akelige begroting. Uitbreiding van het personeelsbestand én een forse bezuiniging gaat niet samen. Misschien moeten we maar eens erkennen dat we het als zelfstandige gemeente niet meer alleen kunnen. Er komen steeds meer taken op ons af. We moeten het woordje zelfstandig bespreekbaar maken.’’

Suggesties

De verschillende fracties droegen al suggesties aan om aan geld te komen, waarbij de een eventuele verhoging van de onroerend zaakbelasting met 10 procent gemengde reacties opriep, evenals het aanspreken van de reserves. Andere zaken die tegen het licht zijn gehouden zijn de mogelijke  verbouwing (of nieuwbouw) van het gemeentehuis, het zwembad, de herinrichting van de Kop van de Muldersweg, fietspadenplan, groenonderhoud, een nieuwe aansluiting op de A28, de sportcomplexen en de Museumsteeg. ,,Als we de gemeentefinanciën niet op orde krijgen, dan komt het met Staphorst niet goed’’, stelt Alfred Stegeman (Gemeentebelangen). ,,Terug naar de basis’’, betoogt Jacob Spiker (CDA). ,,De economie draait enorm, maar voor de gemeente dreigt een crisis.’’

  1. Knarrenhof in Hasselt staat er nog lang niet
    PREMIUM

    Knarrenhof in Hasselt staat er nog lang niet

    Bij de bouw van een Knarrenhof is Hasselt is het onmogelijk om alle groen te behouden. Maar uitvoerig overleg tussen gemeente, de initiatiefnemer van het project en bewoners van de Dr. H.A.W van der Vechtlaan heeft er wel toe geleid dat gedeeltelijk tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren van de buurtbewoners. De raad van de gemeente Zwartewaterland deed een beroep op partijen om er uit te komen, en vroeg het college om hierin een bemiddelende rol te spelen.

Kop van Overijssel