Volledig scherm
Tiny Bijl werd in december 2018 door burgemeester Rob Bats geinstalleerd als wethouder van de gemeente Steenwijkerland. © Wilbert Bijzitter

Steenwijkerlandse wethouder Tiny Bijl overleeft motie van wantrouwen

De Steenwijkerlandse wethouder Tiny Bijl (BGL) maakt nog steeds deel uit van het college. Ze overleefde een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen CDA, CPB, GroenLinks, D66 en het tot de coalitie behorende VVD-raadslid Wim Stapel. Die werd ingediend tijdens een door de vier genoemde partijen aangevraagd interpellatiedebat. Bijl lag onder vuur rond de mogelijke aankoop door de gemeente van het Werkplein aan de Vesting. 

Het is de bedoeling dat vanaf 2020 de Sociale Dienst in het pand wordt gehuisvest. Tijdens de politieke markt van 14 mei had wethouder Bijl de raad voorgehouden dat de vraagprijs voor het pand drie miljoen was. Maar volgens  CDA, CPB, GroenLinks en VVD zou de wethouder al op 20 februari in het bezit zijn geweest van een taxatierapport, waaruit zou blijken dat de vraagprijs voor het pand lager is.

Wethouder Bijl verweerde zich dinsdagavond met de woorden: ,,In februari was het rapport een intern ambtelijk stuk. Eind april wist ik pas dat de vraagprijs voor het pand een half miljoen lager was dan de genoemde drie miljoen.’’ Ze meldde deze ontwikkeling niet tijdens de politieke markt van 14 mei, maar gaf de raadsleden aan dat ze het taxatierapport desgewenst in mochten zien. Twee raadsleden klopten tevergeefs bij de gemeentelijke griffie aan, waaronder Gideon Hoorn (CPB). ,,Bij de griffie kreeg ik te horen dat het rapport niet ter inzage lag. Er werd wel de mededeling gedaan dat de prijs voor het pand een half miljoen lager was uitgevallen‘’, aldus Hoorn. Ook Gerrit Vinke van het CDA stootte zijn politieke neus bij de griffie. ,,In mijn geval was er niets, en er was ook niemand om een toelichting te geven.’’ 

Verweer

Het verweer van de wethouder op dit punt was zwak. ,,Ik weet zeker dat het rapport ter inzage lag’’, was haar eerste reactie. Om er tien minuten later aan toe te voegen. ,,Daarna heb ik ook gehoord dat het rapport niet ter inzage lag, maar dat er alleen een toelichting is gegeven.’’ Waar de miscommunicatie nou precies zat, kon Bijl ook niet echt aan de raadsleden verduidelijken. ,,Bij mij leeft het gevoel dat de wethouder bewust heeft verzuimd te melden dat er sprake was van een prijsverlaging’’, aldus Emmy Elgersma (D66). ,,Twee dagen na de raadsvergadering mochten we het rapport plotseling wel in zien. Dat is heel raar’’, aldus  Steven Boersma (CDA). 

Miriam Slomp (VVD) was ook van mening dat de wethouder eind april de lagere prijs voor het pand had moeten melden aan de raad. ,,Maar een motie van wantrouwen gaat me te ver.’’ Dat vonden ook de andere collegepartijen BGL, PvdA en ChristenUnie. Alleen de oppositie en VVD’er Stapel steunden de motie , waardoor wethouder Bijl met de schrik vrij kwam.

Kop van Overijssel