Volledig scherm
Gaswinlocatie Gasthuisdijk © Cor van Dalen

’t Gieters Belang dringt aan op snelle sanering gasput

‘t Gieters Belang dringt bij Provinciale Staten van Overijssel aan op een snelle sanering van de gesloten gasput tussen Giethoorn en Wanneperveen. De belangenvereniging heeft deze week ingesproken bij een Statenvergadering, waar GroenLinks, CDA en 50Plus de al lang lopende kwestie hadden geagendeerd.

Minister Eric Wiebes heeft in oktober 2018 laten weten dat de verontreinigde bodem in de buurt van de gasput aan de Gasthuisdijk schoongemaakt gaat worden en dat de al lang buiten gebruik gestelde winningslocatie van de NAM definitief ontmanteld gaat worden. Maar nu we ruim een jaar verder zijn heeft ’t Gieters Belang nog niets gehoord over de daadwerkelijke uitvoering. En dat steekt, zo bleek uit de inspraakreactie bij de provincie. ,,Is de verontreiniging voldoende onderzocht en wanneer kunnen we sanering verwachten’’, zo vraagt ’t Gieters Belang zich af. Ook wil de vereniging weten wat de effecten van de bodemvervuiling zijn op de volksgezondheid, natuurbehoud en -bescherming en het waterwingebied.

Het is niet voor het eerst dat ’t Gieters Belang zich in de discussie mengt. In mei van dit jaar was ook al eens een brief naar de NAM gestuurd. De vereniging maakt zich zorgen omdat de gasput ligt aan de rand van het Nationaal Park Weerribben-De Wieden. ,,Een in Europa uniek veenlandschap met onder andere kwetsbaar veenmosrietland en blauwgraslanden. Habitats welke zeer gevoelig zijn voor bodemverontreiniging en veranderingen in de waterkwaliteit en het waterpeil.’’

Kop van Overijssel