Volledig scherm
Jos Hagedoorn en Jan van Esseveld van Zeilvereniging Belterwiede met de waterplamten in het klaproer. © Wilbert Bijzitter

Waterplanten op zeilmeer in Kop van Overijssel gemaaid na veel klachten

Recreatiesector en watersporters in de Kop van Overijssel halen opgelucht adem. Na jaren met veel klachten over woekerende waterplanten is besloten om deze maand overlastgevende planten op de Oostelijke Belterwijde te gaan maaien. Omdat uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit erg goed is, is hier ruimte voor. Toch is de vraag of er voldoende gemaaid wordt.

Van een eerlijk wedstrijdverloop was soms geen sprake meer als zeilers vast kwamen te zitten in waterplanten. Zeilvereniging Belterwiede trok meerdere keren aan de bel en vroeg de provincie Overijssel om meer te gaan maaien. Er kwam geen oplossing door natuurregels en discussie over wie het moest betalen. Na oprichting van een werkgroep en een onderzoek afgelopen jaar waaruit blijkt dat de waterkwaliteit erg verbeterd is, kan er deze maand een gedeelte gemaaid worden.

De provincie, het waterschap en de gemeente Steenwijkerland verdelen de kosten. ,,In het natuurbeschermingsprogramma zijn beperkingen gesteld”, vertelt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel over waarom het lastig was om meer te gaan maaien. ,,De provincie heeft als taak om de natuurkwaliteit te verbeteren, maar de natuurplannen belemmerden de recreatiesector. We willen er ook zijn voor de recreatievaart en economie.”

De waterplanten hebben een positief effect op de waterkwaliteit omdat ze zorgen voor schoon en helder water. ,,De waterkwaliteit is mede door de waterplanten erg vooruit gegaan”, vertelt Rosalie Martens van Natuurmonumenten, de belangrijkste grondeigenaar. ,,In de jaren 70 en 80 was de waterkwaliteit in Nederland erg goed en daarna werd het steeds minder. Doordat bedrijven en mensen minder giffen gebruiken is de waterkwaliteit de afgelopen jaren beter geworden. Er kwam meer doorzicht in het water en waterplanten hebben licht nodig om te groeien.”

Deze week kijkt zeilvereniging Belterwiede met Natuurmonumenten en de provincie Overijssel waar gemaaid kan worden voor een beter wedstrijdverloop. ,,In de maand juli kan er volgens het beheerplan ook alleen gemaaid worden. Dit moet passen binnen de doelen van Natura 2000”, zegt boswachter Martens. ,,Vooral achter het fonteinkruid blijven zeilers hangen. Maximaal tien procent mag daarvan gemaaid worden. Daarna kijken we of het heeft geholpen of niet en of de waterkwaliteit nog goed is. In het vervolg kunnen andere meren ook meegenomen worden, maar de problematiek op de Oostelijke Belterwijde was nu het grootst.”

,,Of het voldoende effect heeft, is de vraag”, zegt Jan van Esseveld, voorzitter van Zeilvereniging Belterwiede. ,,Toch is het belangrijk dat we gaan beginnen en kijken wat het effect is. Het wordt er in elk geval niet slechter van.”

Dit jaar wordt in eerste instantie alleen op de Oostelijke Belterwijde gemaaid. ,,We kijken daarna wat de effecten voor natuur en recreatievaart zijn”, zegt gedeputeerde Ten Bolscher. ,,Het is een soort pilot om inzicht te krijgen hoe we het in de toekomst kunnen vormgeven, maar de intentie van alle betrokkenen is om daarna verder te gaan met maaien en te kijken of het ook op andere meren kan. Ecologie en economie gaan nu met elkaar samen.”

Kop van Overijssel