De Stenendijk bij Hasselt moet worden opgeknapt en verstevigt,
Volledig scherm
De Stenendijk bij Hasselt moet worden opgeknapt en verstevigt, © Wilbert Bijzitter

Waterschap studeert op beste manier om Hasselt tegen overstromingen te beschermen

Wat is beste manier om de eeuwenoude Stenendijk op te hogen en te versterken en zo Hasselt tegen een overstroming van het Zwarte Water te beschermen. Over die vraagt buigt Waterschap Drents Overijsselse Delta zich.

Het waterschap gaat de komende jaren meerdere kilometers dijk in het werkgebied te versterken. De Stenendijk is daar met 1.284 meter een relatief klein project van. ,,Maar wel een heel bijzonder project met de stenen muur en de status als Rijksmonument’’, aldus omgevingsmanager Aletta Lüchtenborg. Het is de laatste gemetselde zeewering langs de voormalige Zuiderzee. 

Slechte staat

Het voeg- en metselwerk van de Stenendijk verkeren op veel plaatsen in een slechte staat. Maar er is ook een dijkverhoging noodzakelijk om aan de eisen van het Rijk te voldoen. Door de klimaatverandering zijn de normen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma naar boven bijgesteld. De Stenendijk voldoet nu niet meer aan die normen en is niet sterk en hoog genoeg.’’

Vorig jaar zijn al grondboringen en sonderingen gedaan om de opbouw van de grond te bepalen en is de fundering van de oude stenen muur onderzocht door het graven van proefsleuven. ,,Dit onderzoek was nodig om een beter beeld te krijgen van de opbouw en samenstelling van de dijk en van de stenen muur”, aldus omgevingsmanager Lüchtenborg.

Start in 2021

Nu kijkt het waterschap wat de beste oplossing is voor de versterking. Daar betrekt het waterschap de mensen in de omgeving bij. Deze week is een eerste informatieve bijeenkomst gehouden. De komende maanden volgen er nog een paar. Met bewoners aan de dijk en grondeigenaren gaat WODB persoonlijk in gesprek.

De werkzaamheden aan de Stenendijk moeten in 2021 beginnen en een jaar later wil het waterschap die kunnen afronden. ,,Dan kan niet alleen de dijk, maar ook de weg op de dijk er weer voor lange tijd tegen’’, aldus Lüchtenborg. 

Kop van Overijssel