Volledig scherm
© ANP

Zonnepark mag in Staphorst, maar niet van harte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO) kan een vier hectare grote waterberging in combinatie met een zonnepark bij Beentjesgraven in Punthorst aanleggen. Knarsetandend zette de Staphorster gemeenteraad deze week het sein op groen. Raadsleden zijn van mening te weinig tijd te hebben gekregen gehad zich in het onderwerp te verdiepen. Maar er moest nu een besluit worden genomen om de subsidie voor WDO niet in gevaar te brengen.

,,Wij zijn allerminst voorstander van zonnepanelen op landbouwgrond. Het verzoek van WDO is te kort door de bocht en wij hadden graag meer tijd gehad om dit te beoordelen’’, aldus Herriët Brinkman (CDA). De gemeenteraad voelde zich door de tijdsdruk voor een voldongen feit geplaatst. Het waterschap moet nu doorpakken, omdat anders een rijkssubsidie voor het anderhalf miljoen kostende van het water- en zonnepark aan haar neus voorbij gaat. Zonder die subsidie is het hele project niet rendabel en wordt het park niet gerealiseerd. 

De raad baalt ervan dat het waterschap in de zomer het plan bij de gemeente heeft gedropt en dat er inderhaast een besluit genomen moest worden. ,,De hele procedure verdient geen schoonheidsprijs. Dit is niet het gangbare traject. Laten we dit nog eens een tweede keer bespreken’’, probeerde Liesbert Lubberink (PvdA) nog tot uitstel te komen. ,,We moeten nu besluiten, anders loopt het waterschap de subsidie mis’’,  reageerde wethouder Alwin Mussche. Maar het college van burgemeester en wethouders ziet volgens hem ook geen zwaarwegende redenen om toestemming voor het zonnepark te onthouden. 

Daarom ging de raad akkoord, met in het achterhoofd de woorden van Mussche. Die zei: ,,Het plan ligt nu ter inzage. In geval van ingediende zienswijzen komen wij altijd bij de gemeenteraad terug en kunt u dus altijd nog besluiten dat het park er niet komt. Maar wij stellen het het waterschap nu wel in staat om de subsidie binnen te halen.’’

Kop van Overijssel