Volledig scherm
Het gemeentehuis van Zwartewaterland in Hasselt. © Google

Zwartewaterland versimpelt beleid voor inwoners met hulpvraag

Inwoners van Zwartewaterland die hulp van de gemeente nodig hebben, hoeven zich vanaf 1 januari geen weg meer te banen door verschillende regelingen. De inwoner staat centraal in één nieuwe overkoepelende regeling, waarmee de gemeente haar eigen beleid versimpelt.

De gemeente wil met een ‘brede blik naar een hulpvraag’ gaan kijken. ‘Voor inwoners van Zwartewaterland zou het namelijk niet uit moeten maken vanuit welk potje of wettelijk kader zij geholpen worden. Het welbevinden van de inwoner staat centraal. Vervolgens wordt gekeken of het past binnen de wettelijke kaders’. Deze benadering vloeit voort uit de visie Schouder aan Schouder van het Sociaal Domein. 

Hulpmiddelen

Vanaf januari 2020 vervangt de ‘verordening Sociaal Domein’ maar liefst elf verordeningen die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld. Met de nieuwe regeling staat de hulpvraag centraal in plaats van de regels. Op dit moment heeft Zwartewaterland nog meerdere regelingen en regels voor bijvoorbeeld het aanvragen van hulpmiddelen, begeleiding bij re-integratie en jeugdhulp. 

Alle regels op één plek

De nieuwe regeling geldt voor alle onderdelen van het sociaal domein. Het moet ambtenaren stimuleren om breder te kijken naar de hulpvraag. Voor inwoners zijn alle regels op één plek te vinden.

Mogelijkheden

Wethouder Gerrit Knol: ‘Als een inwoner bijvoorbeeld voor een intake van een uitkering bij de gemeente komt, kijken we breder naar wat iemand nodig heeft om zichzelf goed te kunnen redden. Bijvoorbeeld of iemand hulp nodig heeft bij financiën of gebaat is bij een zorgtraject om weer op eigen benen te kunnen staan. Ook kan het zo zijn dat mensen niet meer in staat zijn om te werken, maar zichzelf wel nuttig willen maken. De gemeente kijkt dan samen met de inwoner naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk’.

De gemeenteraad bespreekt de nieuwe regeling ‘verordening Sociaal Domein’ op 28 november. 

Kop van Overijssel