Volledig scherm
De gemeente Zwartewaterland wil op korte termijn beginnen aan een pilot met de aanleg van drie kleinschalige zonneparken van ieder maximaal tien hectare © anp

Zwartewaterland wil in 2040 van het gas af zijn

Tachtig hectare aan zonneparken, 251.000 zonnepanelen op daken, zes tot negen windturbines en een biovergistingsinstallatie. Dat is volgens wethouder Albert Coster nodig om de gemeente Zwartewaterland energieneutraal te maken.

De ambitie van het college is om uiterlijk in 2040 onafhankelijk te zijn van aardgas. Om dat waar te maken wil het college, in afwachting van financiële middelen van hogere overheden, dit en volgend jaar 100.000 euro vrijmaken voor het maken en uitwerken van allerlei plannen. Verschillende fracties in de gemeenteraad fronzen de wenkbrauwen bij het horen van het collegevoornemen. ,,Een fors programma’’, stelt Alfred Beens (SGP). ,,Dit voorstel komt te vroeg’’, meent Martijn Riezebosch (CDA), die voor die opmerking steun krijgt van Marc Ooms (ChristenUnie). Op voorstel van Ooms heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over wat de energietransitie heet, maar praat begin juni verder over de plannen en het voorstel van het college om 200.000 euro beschikbaar te stellen.

Zonneparken

Ook moet de gemeenteraad dan duidelijk maken of het toestemming geeft voor een pilot, die de aanleg mogelijk maakt van drie kleine zonneparken. De omvang daarvan is maximaal tien hectare en de beoogde plekken zijn aan de stadsranden van Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt. 

De realisatie van deze kleinschalige zonneparken heeft volgens wethouder Coster op korte termijn de meeste kans van slagen. ,,Die zijn op voorhand nergens uitgesloten in de provinciale Omgevingsvisie, al stelt de provincie wel voorwaarden.’’ Zonneparken zijn onder meer mogelijk op gras- en akkerland, bedrijventerreinen en grote waterpartijen. Bekend is dat een inwoner van Hasselt een concreet plan heeft ingediend om een zonnepark aan te leggen. Andere plannen zijn er niet, zo heeft de gemeente laten weten op vragen van de Stentor.

,,Waarom leggen we eerst de daken niet vol met panelen voordat we denken aan zonnepanelen’’, verwoordt Martijn Riezebosch het CDA-standpunt. Volgens de christendemocraat loopt het college wat te hard van stapel en vreest hij dat de gemeenteraad door de in het raadsvoorstel geformuleerde tekst buitenspel wordt gezet. Wethouder Coster zegt dat dit niet de bedoeling is en zegt toe dat pilots eerst aan de raad worden voorgelegd. Kira Fijn (BGZ) wil op dit moment nog geen toestemming geven voor de pilots en ook Alfred Beens (SGP) en Harrie Rietman (PvdA) kwamen met bedenkingen. ,,We stellen nu nog geen locaties vast, maar het is goed om het voorstel te verdagen tot er meer duidelijk is’’, aldus Marc Ooms, die  hiervoor de steun kreeg van de gehele gemeenteraad.

Kop van Overijssel