Volledig scherm
Robert Tieskens, voorzitter van Stichting Red de Veluwe. © Maarten Sprangh

Actiegroep: 'Minister moet zich distantiëren van beerput Lelystad Airport'

Stichting Red de Veluwe heeft alle vertrouwen verloren in een zorgvuldige procedure rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Dit is een beerput waar de minister zich beter meteen van kan distantiëren, stelt de actiegroep. 

Aanleiding voor de kritiek is de schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan nu blijkt dat een deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moest herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie-mer. Deze club moet het gerepareerde rapport binnenkort beoordelen. De deskundige heeft zich teruggetrokken nadat er twijfels waren gerezen over zijn onafhankelijkheid. 

Belangenverstrengeling

'Onafhankelijkheid is in Nederland al lastig voor bureaus die in een kleine markt opereren en grotendeels afhankelijk zijn van opdrachten van de overheid', schrijft Red de Veluwe in een persverklaring. 'Nu laadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een extra verdenking van belangenverstrengeling op zich omdat degene die de mer recht moet breien is getrouwd met de directeur van de commissie-mer.'

On hold

Daarom vindt Red de Veluwe dat het hele plan onmiddellijk 'on hold' moet. ,,Als de minister zegt dat ze als topprioriteit het herstellen van het vertrouwen van de burger heeft, dan eindigen de uitbreidingsplannen van het vliegveld nu", zegt voorzitter Robert Tieskens. ,,Het is tot hier en niet verder. Dit is beschamend voor de Nederlandse politiek. Het is niet eens wekelijks een nieuw schandaal, maar vrijwel dagelijks. We verlangen nu geen woorden meer van de minister maar daden."

  1. Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

    Minister belooft: eerder verbeterin­gen aan laagvlieg­rou­tes Lelystad Airport

    Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.
  2. Minister: geluidsberekeningen Lelystad Airport kloppen

    Minister: geluidsbe­re­ke­nin­gen Lelystad Airport kloppen

    Voor het berekenen van vliegtuigherrie rondom Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen. De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van de nieuwe vakantieluchthaven staan vermeld kloppen dan ook. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen.

Flevoland