Portret van Eppo Bruins ChristenUnie.
Volledig scherm
Portret van Eppo Bruins ChristenUnie. © David van Dam

Kamerfracties eisen alle cijfers rond Lelystad Airport op: ‘Alle informatie moet nu eens op tafel!’

UpdateMocht het kabinet werkelijk cijfers achterhouden over Lelystad Airport, dan wil Kamerlid Eppo Bruins die zo snel mogelijk hebben. Actiegroep SATL stelt in de Stentor dat het ministerie sjoemelde met cijfers, om Lelystad zo snel mogelijk open te krijgen. 

De ‘milieuschade-berekeningen’ zouden van geen kant deugen, zegt SATL. Er zouden bewust onjuiste lage waardes gebruikt zijn, door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Ze zouden zijn gefabriceerd, zegt SATL-voorzitter Leon Adegeest uit Dalfsen, enkel om luchtvaartmaatschappijen zo snel mogelijk over Lelystad te kunnen laten vliegen. Zonder de werkelijke milieuschade te toetsen. 

Reputatie

Adegeest is ingenieur én voorman van SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) en heeft een reputatie: hij toonde al tweemaal daadwerkelijke fouten aan in de milieurapporten van Lelystad Airport. 

Bruins volgt als Kamerlid van de ChristenUnie het dossier Lelystad Airport. ChristenUnie is een coalitiepartij en de coalitie is vóór de opening, staat in het regeerakkoord. Veel bewoners en buurgemeente van Lelystad zijn echter tegen. Ze verwachten veel milieu- en geluidsschade van de airport.

Onbekend

Bruins: ,,De ChristenUnie heeft altijd gezegd: alle informatie moet op tafel liggen. Ik hoor nu - via media - dat er rapporten zijn, die de Tweede Kamer nog niet kent. Dat doet de vraag rijzen op basis van welke berekeningen de vragen vanuit de Tweede Kamer tot nu toe zijn beantwoord.’’

Hebben Kamerleden dus goedkeuring gegeven aan Lelystad Airport op basis van objectieve cijfers, of zoals Adegeest stelt: op basis van gefingeerde berekeningen om het vliegveld zo snel mogelijk open te krijgen? 

Onderzoek

SATL – een verzameling van achttien actiegroepen, die strijden tegen de komst van Lelystad Airport – trok die laatste conclusie na uitgebreid onderzoek. Het bekeek alle stappen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zette, tussen 2014 en 2020. 

De overheid kent rekenmodulen waarmee ze - volgens de wet - de natuurschade van de opening van een vliegveld moet berekenen. Vallen die hoog uit dan moet er een speciale Europese natuurvergunning aangevraagd worden. Daaromtrent zou de overheid met name gesjoemeld hebben, beweert SATL. Met tijdwinst als belang.

Als er namelijk een natuurvergunning nodig is, kan de bouw van een vliegveld zeer veel vertraging oplopen. Het ministerie zou daar bang voor zijn geweest. Maar het ministerie moet - volgens de wet - hoe dan ook objectief narekenen en vaststellen of er een natuurvergunning aangevraagd moet worden.

SATL stelt dat het ministerie die berekeningen niet objectief heeft gedaan. Er zouden steeds verschillende waardes zijn ingevuld als het om de stikstofoverlast ging. Net zo lang tot de waardes zo klein waren, dat een natuurvergunning aanvragen niet meer nodig was en de bouw rap door kon gaan. 

Reden

Vooral de reden die het ministerie gebruikte voor het gebruik van lagere waardes, maakt het voor SATL verdacht. Er zouden - in eerste instantie - per ongeluk te hoge waardes zijn ingevuld in berekeningen. 

SATL is van plan aangifte te doen bij de politie, vertelt Adegeest aan de Stentor. Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat ontkent de suggestie die SATL doet en zegt wél integer gehandeld te hebben.

Bruins wil nu alles weten en houdt er rekening mee dat de minister - zoals SATL stelt - mogelijk niet de juiste gegevens naar de Kamer stuurde. ,,Ik ga ervan uit dat de minister ook de tot nu toe niet openbaar gemaakte stikstofberekeningen straks naar de Tweede Kamer stuurt.”

Spoed

Oppositiepartij GroenLinks voert de druk op. Kamerlid Suzanne Kröger: ,,Alle berekeningen moeten zo snel mogelijk naar de Kamer. We willen dat de minister dinsdag in de Kamer tekst en uitleg komt geven.’’

DD6-Kamerlid Jan Paternotte: ,,Deze berichten vertellen ons dat er nieuwe en totaal andere berekeningen zouden zijn over de stikstofimpact van Lelystad Airport. De minister moet dit snel ophelderen en alle rapporten beschikbaar maken.’’

Kamerlid Remco Dijkstra, die het Lelystad Airport namens de VVD volgt is minder kritisch. Hij controleert in minister Cora van Nieuwenhuizen zijn eigen partijgenoot. 

,,De VVD heeft geen behoefte om te reageren op oude of nieuwe beschuldigingen van de heer Adegeest. Het is bekend dat hij tegen Lelystad is.”

Geen groen

Bruins wil rustig de tijd nemen, om alles met mogelijke nieuwe cijfers na te rekenen. ChristenUnie mag zich verbonden hebben in het regeerkoord aan de airport-opening. ,,Het stoplicht voor Lelystad Airport staat voorlopig echt nog niet op groen.’’

Flevoland