De stikstofuitstoot van Lelystad Airport blijkt na uitbreidingen wel degelijk hoger te zijn dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is.
Volledig scherm
De stikstofuitstoot van Lelystad Airport blijkt na uitbreidingen wel degelijk hoger te zijn dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is. © ANP

Lelystad Airport had wél natuurvergunning moeten aanvragen, concluderen Commissie mer en RIVM

Lelystad Airport vroeg geen natuurvergunning aan voor uitbreiding, maar had dat wel moeten doen. Dat blijkt uit een advies dat de RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) vandaag aan minister Cora van Nieuwenhuizen uitbrengen.

De Commissie en het RIVM hebben samen stikstofberekeningen voor Lelystad Airport geëvalueerd en geconcludeerd dat eerdere berekeningen over stikstofuitstoot niet kloppen. Die uitstoot blijkt wel degelijk hoger te zijn dan de grens waarboven een natuurvergunning nodig is.

SATL

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vroeg de Commissie en het RIVM de stikstofberekeningen van Lelystad Airport te evalueren. Dit is gedaan naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State op het Nederlandse stikstofbeleid en die van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op het milieueffectrapport. 

Volgens de Commissie en het RIVM is onterecht aangenomen dat de uitlaatgassen van vliegtuigen door verbrandingswarmte opstijgen. Zij stelden vast dat de depositie van stikstof op het beschermde natuurgebied ‘Veluwe’ daardoor te laag is berekend.

Ontluisterende conclusie

‘Bij een berekening waarbij de uitlaatgassen niet opstijgen, is de depositie hoger dan de grens waarboven een natuurvergunning noodzakelijk is, zoals ook SATL aangeeft’, stellen de Commissie en de RIVM in hun gezamenlijke advies dat mag worden beschouwd als een overwinning voor Leon Adegeest en de zijnen.

Dalfsenaar Adegeest is namelijk voorzitter van SATL. In een reconstructie die deze krant op 7 februari jongstleden maakte, kwam hij tot een ontluisterende conclusie: ,,Er is jarenlang gesjoemeld met de stikstofcijfers van Lelystad Airport.”

Eenduidige instructies

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een streep gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. Daarom is het nodig om stikstofemissies opnieuw te beoordelen, ook die van de grote Nederlandse luchthavens die nu geen natuurvergunning hebben.

Uit de evaluatie van de Commissie en de RIVM blijkt ook dat er uiteenlopende en deels tegenstrijdige uitgangspunten bij rekenregels zijn. De minister krijgt daarom ook het advies om te zorgen voor eenduidige instructies voor toekomstige stikstofberekeningen.

Daarnaast wijzen zij erop dat berekeningen transparant en reproduceerbaar moeten zijn.

Flevoland