Volledig scherm
De in aanbouw zijnde vakantieluchthaven Lelystad Airport. © Foto Freddy Schinkel

Nieuw klachtenmeldpunt Lelystad Airport

Er komt een meldpunt waar inwoners klachten over Lelystad Airport kunnen melden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

‘In aanvulling op de wettelijke handhaving wordt voor Lelystad Airport een meldpunt ingesteld waar men terecht kan met klachten’, schrijft Van Nieuwenhuizen. ‘Bij het Lelystad-meldpunt zullen alle klachten over vliegtuigen van en naar Lelystad Airport worden behandeld.’

De wettelijke handhaving, waar Van Nieuwenhuizen naar verwijst, is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze dienst neemt echter alleen klachten in behandeling van inwoners die binnen de directe omgeving van luchthavens wonen. Voor Lelystad Airport betekent dit dat klachten van mensen die verder van de luchthaven afwonen, maar vanwege een laagvliegroute wél overlast ervaren, niet in behandeling worden genomen.

Vragen

Kamerlid Cem Lacin van de SP had daar eind juli vragen over gesteld aan de minister. Het Lelystad-meldpunt zal grofweg hetzelfde opereren als het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), stelt Van Nieuwenhuizen. Medewerkers van BAS registreren alle klachten en meldingen van burgers en analyseren deze gegevens.

Scherp in de gaten

SP’er Lacin noemt het instellen van een speciaal klachtenmeldpunt voor de nieuwe vakantieluchthaven in Lelystad terecht. ,,Het is niet meer dan terecht dat voor Lelystad Airport een apart meldpunt wordt ingesteld, het is immers de overheid die het krankzinnige idee van laagvliegroutes heeft bedacht en daarmee ruim 700.000 mensen in de kou zet”, zegt Lacin. ,,Wettelijke handhaving in de luchtvaart stelt weinig voor, Schiphol is daar het bewijs van. Het is van groot belang dat alle klachten over Lelystad Airport serieus genomen en behandeld worden, dat gaan we samen met burgers scherp in de gaten houden.”

Bereikbaar

Lacin zegt erop toe te zien dat het Lelystad-meldpunt makkelijk bereikbaar en toegankelijk is voor brugers. ,,Zonder onnodige drempels en bureaucratie.”

Vakantievliegveld Lelystad gaat volgens planning in 2020 open. De eerste jaren wordt gebruikgemaakt van laagvliegroutes boven Overijssel en Gelderland. Daar bestaat veel onvrede over. 

  1. Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

    Minister belooft: eerder verbeterin­gen aan laagvlieg­rou­tes Lelystad Airport

    Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.
  2. Minister: geluidsberekeningen Lelystad Airport kloppen

    Minister: geluidsbe­re­ke­nin­gen Lelystad Airport kloppen

    Voor het berekenen van vliegtuigherrie rondom Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen. De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van de nieuwe vakantieluchthaven staan vermeld kloppen dan ook. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen.

Flevoland