Exclusief

Het beste van De Stentor

In PREMIUM vind je een selectie van onze beste verhalen. Elke dag alles van De Stentor lezen? Neem dan een abonnement.

Volledig scherm
PREMIUM
Robert Tieskens. © Maarten Sprangh

Red de veluwe naar europese commissie

Stichting Red de Veluwe heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de Nederlandse staat vanwege de ‘waanzinnige’ besluitvorming over Lelystad Airport. 

De uitbreiding voldoet volgens de stichting niet aan Europese wetgeving omdat de milieueffecten slechts voor een beperkt gebied rondom Lelystad zijn onderzocht, terwijl een veel groter gebied vanaf 2019 te maken krijgt met laagvliegroutes.

,,De stap naar de Europese Commissie is een hele grote, maar wij zijn van mening dat we die toch moeten zetten”, vertelt jurist en voorzitter Robert Tieskens (63) van Red de Veluwe. ,,Het ministerie heeft een paar jaar geleden een milieueffectrapportage (mer, red.) uitgevoerd, maar toen is alleen gekeken naar een gebied van 30 kilometer rondom het vliegveld. En dat is half werk, want vorig jaar juni werd bekend dat er boven Gelderland en Overijssel over vele tientallen kilometers laag gevlogen gaat worden. De mogelijke consequenties voor milieu en inwoners zijn echter nooit onderzocht. Terwijl dit volgens EU-wetgeving wél had gemoeten.”

Klikbrief

Red de Veluwe ziet de ingediende klacht als een soort ‘klikbrief’ in de richting van de Europese Commissie. Tieskens: ,,Het ministerie overtreedt allerlei wetten en regels bij de uitbreiding van vliegveld Lelystad. We vragen de Europese Commissie daar eens goed naar te kijken in de hoop dat ze onze klacht oppakt en er werk van maakt.”

Tieskens verwacht binnen enkele weken vanuit Brussel te horen of de klacht wordt opgepakt. Is dat het geval, dan duurt het waarschijnlijk nog maanden voordat de Europese Commissie het onderzoek heeft afgerond. ,,We hopen dat de Commissie de Nederlandse staat op de vingers tikt en het ministerie verplicht de milieueffectrapportage overnieuw te doen. Door te kijken naar het complete gebied onder de laagvliegroutes en de inwoners te betrekken bij de besluitvorming. Dat is nu schandalig genoeg niet gebeurd.”

Onder vuur

De mer voor Lelystad Airport ligt al langere tijd onder vuur. Afgelopen najaar ontdekte actiegroep HoogOverijssel meerdere fouten in het onderzoek waardoor Oost-Nederland waarschijnlijk te maken krijgt met meer geluidsoverlast van het Lelystad-vliegverkeer dan altijd is aangenomen. Minister Cora van Nieuwenhuizen is bezig met het ‘repareren’ van de fouten. In februari moet dat klaar zijn en beoordeelt de onafhankelijke commissie-mer of de mer aan de eisen voldoet. ,,Het lijkt erop dat ze met wat oplapwerk het vliegveld toch door wil drukken”, zegt Tieskens, die in Hoog Soeren woont. ,,Maar pleisters plakken is bij dit soort grote projecten niet toegestaan. Daarom hopen we de Europese Commissie aan onze kant te krijgen.”

Er bestaat ook een kans dat de Tweede Kamer eist dat de mer in zijn geheel overnieuw wordt gedaan. Eppo Bruins van regeringspartij ChristenUnie gaf vorige week een ‘winstwaarschuwing’ af aan de minister. Volgens hem ligt het ‘voor de hand’ dat ‘Lelystad’ een jaar later opent zodat er eerst kan worden gewerkt aan draagvlak onder burgers. Zijn uitspraken zorgen voor verdeeldheid in de coalitie.

Motie politiek Zwolle

Ook komt het kabinet steeds verder onder vuur te liggen van de eigen lokale politici. Zo kwam de voltallige gemeenteraad van Zwolle, inclusief de VVD, deze week met een motie waarin unaniem voor uitstel van Lelystad Airport wordt gepleit. Eerst moet het overvolle luchtruim opnieuw worden ingedeeld, zodat de laagvliegroutes omhoog kunnen. Ook het CDA in Apeldoorn pleit daar sinds deze week voor. 

Eerder al lieten alle partijen in de Provinciale Staten van Overijssel weten voor uitstel van het vliegveld te zijn. Ook vrijwel alle partijen in de Provinciale Staten van Gelderland - inclusief VVD, D66, CDA en ChristenUnie - zijn voor uitstel van het vakantievliegveld.

Flevoland