Verkeerstoren Lelystad Airport is klaar, wanneer komen de vakantievluchten?

videoDe verkeerstoren van Lelystad Airport is op hoogte, de verkeersleiders zijn geworven. De enige vraag is nog: wanneer kunnen ze aan het werk? 

Het werkt lekker op 22 meter hoogte. ,,In de oude verkeerstoren (ruim 8 meter hoog, red.) keek ik tegen gebouwen aan, nu kijk ik overal overheen'', zegt Hans de Bruijn, flight information service officer (,,Nee, daar is geen Nederlands woord voor''). In plaats van een nieuwe toren te bouwen, is de bestaande verhoogd. Dat is duurzaam, zegt directeur Hanne Buis van Lelystad Airport. De hogere toren is nodig omdat 'Lelystad' een vakantievliegveld wordt. Dat gaat gepaard met grotere en zwaardere vliegtuigen.  

  1. Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

    Minister belooft: eerder verbeterin­gen aan laagvlieg­rou­tes Lelystad Airport

    Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.
  2. Minister: geluidsberekeningen Lelystad Airport kloppen

    Minister: geluidsbe­re­ke­nin­gen Lelystad Airport kloppen

    Voor het berekenen van vliegtuigherrie rondom Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen. De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van de nieuwe vakantieluchthaven staan vermeld kloppen dan ook. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen.

Flevoland