Wat hebben we geleerd van de belevingsvlucht voor Lelystad Airport?

videoEen Boeing vloog woensdag urenlang de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Veel mensen vonden het meevallen met de geluidsoverlast, anderen vonden het tegenvallen. Grote vraag is: wat hebben we eraan gehad?

1. Wat hebben we geleerd van de belevingsvlucht?

Dat in Heerde en Nijbroek de hoogste geluidspieken zijn gemeten. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat had op 11 plaatsen onder de laagvliegroutes meetapparatuur geplaatst. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder deed dat op drie plekken. Uit de resultaten blijkt dat even buiten Heerde de hoogste geluidspiek is gemeten: 70.6 dB(A). Even verderop in Nijbroek werd 62.6 dB(A) gemeten. Het ging in beide gevallen om een vertrekkende vlucht op circa 1.800 meter hoogte. Het betreffen uitzonderingen; in verreweg de meeste gevallen liggen de gemeten piekwaarden rond de 55 dB(A). Het laagste piekniveau in deze regio werd gemeten in Creil (50.7) in de gemeente Noordoostpolder. 

Flevoland