Volledig scherm
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) geeft een twaalfkoppige delegatie met bewoners uit vijf provincies krijgt toegang tot alle informatie . © ANP

Bewoners controleren nieuw milieurapport Lelystad Airport

De bewonersdelegatie onder aanvoering van voorzitter Alexander ter Kuile uit Haarle gaat de ‘gerepareerde’ milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport controleren. 

De twaalfkoppige delegatie met bewoners uit vijf provincies krijgt toegang tot alle informatie en beoordeelt of de berekeningen juist zijn uitgevoerd. Hun eindoordeel gaat in februari naar de Tweede Kamer. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer.

Fouten

Vorig jaar oktober toonde actiegroep HoogOverijssel aan dat de mer van het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad vol fouten zit. Geluidsberekeningen kloppen niet waardoor Oost-Nederland met meer overlast van vliegverkeer te maken krijgt dan werd aangenomen. Minister Van Nieuwenhuizen laat de fouten in de mer momenteel repareren.

Eigen eindoordeel

De Tweede Kamer vroeg de minister eind december in een aangenomen motie om een onafhankelijk bureau dat nog niet bij dossier-Lelystad is betrokken een contra-expertise te laten uitvoeren. Ook de bewonersdelegatie moest daarin een rol krijgen. Nu blijkt dat het bureau dBvision is ingeschakeld om de contra-expertise uit te voeren op de gerepareerde mer. 

,,Wij trekken samen met dit bureau op, maar geven ons eigen eindoordeel", zegt voorzitter Ter Kuile van de bewonersdelegatie, die begin december Van Nieuwenhuizen adviseerde ‘Lelystad’ uit te stellen en eerst het luchtruim opnieuw in te delen. ,,We zijn vereerd dat de Tweede Kamer heeft gevraagd ons te betrekken. Dat is voor Nederlandse begrippen uniek. We zijn afgelopen vrijdag begonnen. Over een paar weken moet ons oordeel klaar zijn.”

Maart 2018

Uiteindelijk beoordeelt de onafhankelijke commissie-mer uiterlijk in maart of aan alle voorwaarden is voldaan. Op basis van dat advies, zo zeggen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, wordt besloten of opening van het vakantievliegveld per 1 april 2019 haalbaar is. De ChristenUnie gaf recent aan dat uitstel van een jaar waarschijnlijk nodig is. Dat leidde tot boosheid in de coalitie. 

Flevoland