Volledig scherm
© Thinkstock

Flevoland verdeelt 1,9 miljoen euro landbouwsubsidie

De provincie Flevoland trekt 1,9 miljoen euro uit voor innovatie en verduurzaming van de landbouw. Het gaat om een zogenaamde Europese POP3-subsidie. Aanmelden kan vanaf 3 september.

Het geld is beschikbaar voor initatieven die direct of indirect een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Voorwaarde is dat het niet leidt tot een aanmerkelijke stijging van de waarde van een bedrijf. Te denken valt aan een vloeistofdichte vloer, het verplaatsen van een vulpunt voor gewasbeschermingsmiddelen naar een wasplaats of het opvangen van hemelwater dat van kisten afkomt. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een maatregel om erfafspoeling te verminderen verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.

De subsidie is voor veel partijen beschikbaar: van agrariër en grondeigenaar tot gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Zij kunnen tot 23 november een initiatief aanmelden. Voor volgend jaar zomer maakt Flevoland bekend wie subsidie krijgt. Op donderdag 13 september is er een informatiemiddag in het provinciehuis.

Het is de tweede keer dat Flevoland 1,9 miljoen euro aan landbouwsubsidie verdeeld. 

  1. Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

    Minister belooft: eerder verbeterin­gen aan laagvlieg­rou­tes Lelystad Airport

    Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.

Flevoland