Boeren kwamen maandag massaal protesteren in het provinciehuis in Lelystad. Daar nam gedeputeerde Harold Hofstra (links) onder andere een doek vol steunbetuigingen aan de boer in ontvangst. Maar hij trok het strengere stikstofbesluit niet in.
Volledig scherm
Boeren kwamen maandag massaal protesteren in het provinciehuis in Lelystad. Daar nam gedeputeerde Harold Hofstra (links) onder andere een doek vol steunbetuigingen aan de boer in ontvangst. Maar hij trok het strengere stikstofbesluit niet in. © Foto Freddy Schinkel

Gedeputeerde Hofstra: ‘Strengere stikstofregels Flevoland niet bedoeld om Lelystad Airport vlot te trekken’

Het handhaven van de strengere stikstofregels in Flevoland is in het belang van de hele provincie. Dat stelt gedeputeerde Harold Hofstra, die in tegenstelling tot zijn collega’s in onder meer Overijssel en Gelderland de net afgesproken strengere maatregelen niet introk. ,,Dan zouden we alles op slot zetten, we wilden met deze maatregelen juist de vergunningverlening weer vlot trekken, Flevoland-breed. Zonder die beleidsregels staat alles stil, dat vonden wij onverantwoord en wij hebben een algemeen belang om dat weer op gang te trekken.’’

De provincies maakten vorige week onderling afspraken voor strengere regels, onder andere om de niet benutte ruimte in vergunningen voor boerenbedrijven te schrappen. Dat is het verschil tussen het aantal dieren dat zij momenteel houden, en het aantal dieren dat zij volgens hun vergunning zouden mogen houden. 

Op sociale media wordt een link gelegd tussen het strenge stikstofbeleid van Flevoland en het streven naar uitbreiding van Lelystad Airport.
Volledig scherm
Op sociale media wordt een link gelegd tussen het strenge stikstofbeleid van Flevoland en het streven naar uitbreiding van Lelystad Airport. © Screenshot Twitter

Op sociale media verschijnen opmerkingen dat de boeren aan banden gelegd moeten worden om de uitbreiding van Lelystad Airport alsnog mogelijk te maken. Hoe kijkt u daar tegenaan?

,,Dat heb ik ook gezien, dat we een speciale agenda zouden hebben om andere grootschalige projecten los te trekken, zoals Lelystad Airport. Dat is totaal niet aan de orde. Wel heeft dit besluit effect op kleinere projecten, binnen een bepaald gebied. Zoals de bouw. Trouwens, de helft van die aanvragen is afkomstig uit de agrarische sector, dan zouden we die ook niet in behandeling kunnen nemen en zou dat ook op slot gaan. We willen de boel weer vlot trekken, dat is in het belang van alle inwoners van de provincie.’’

Gedeputeerden uit omringende provincies hebben de strengere stikstofregels wel teruggedraaid. Hebben die collega's volgens u geen ruggengraat?

,,Ik hou me verre van een waardeoordeel. Maar in die provincies zijn eigen overwegingen gemaakt die wij als college van Gedeputeerde Staten niet verstandig vinden. Wij hebben, ondanks de verzoeken tijdens de boerenprotesten,  toch gezegd dat intrekken van de strengere regels niet verantwoord is.’’ 

Hoe moet het nu verder, is het wachten op duidelijke regels vanuit Den Haag?

,,Morgen, donderdag, zitten we samen met de gedeputeerden van alle andere provincies aan tafel met de minister over de stikstofkwestie. Vanmorgen heb ik nog met een delegatie boeren gesproken. Dat was een uitstekend gesprek, waarin we vooral informatie hebben uitgewisseld. Zo hebben de boeren hun onrust toegelicht en verteld over de zorgen die ze hebben. Dat is goede achtergrondinformatie voor het gesprek met minister Schouten.’’

Waren de boeren net als maandag niet weer met een colonne trekkers naar het provinciehuis getrokken? 

,,Nee, ze waren met een delegatie van zes personen, en ik heb geen trekker gezien.’’

Flevoland