Volledig scherm
Een luchtfoto van dieren op de Oostvaardersplassen. © ANP

'Geen Europese subsidie naar Oostvaardersplassen'

Europarlementsleden in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben vandaag in meerderheid ingestemd met het voorstel van Annie Schreijer-Pierik (CDA) om geen Europees geld naar gebieden als de Oostvaardersplassen te laten gaan zolang daar dieren de hongersdood sterven.

Het voltallig Parlement stemt naar verwachting plenair over deze tussentijdse evaluatie van LIFE (Europese milieu-, klimaat- en natuurfinanciering) rond half april. 

,,Oostvaardersplassen ontvangt nu nog geen Europese Life-subsidies voor zover bekend en mag dat wat betreft een meerderheid onder huidige praktijken ook niet ontvangen in toekomst, vindt de parlementscommissie", laat Annie Schreijer-Pierik in een toelichting weten. Haar doel met het voorstel is  'om te voorkomen dat Oostvaardersplassen subsidie krijgt voor de werkwijze zoals het nu is'.

Kaalgevreten

,,Door uitgehongerde grote grazers en vooral herten zijn de bijzonder moerassige en andere habitats van de beschermde vogelsoorten waarvoor  Oostvaardersplassen als Europees Natura 2000-gebied is aangewezen, verwoest. Juist nu vlak voor en tijdens het broedseizoen. Alle struweel is kaalgevreten", zo stelt de Europarlementariër.

Flevoland