Volledig scherm
Lelystad ziet wel iets in tijdelijke woningen voor statushouders, zoals ook Zwolle die heeft geplaatst. Daar blijven ze maximaal tien jaar staan. © Frans Paalman

Lelystad geeft statushouders toch weer streepje voor

\Het was afschaft, maar statushouders krijgen in Lelystad dit jaar tijdelijk toch weer voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Burgemeester en wethouders hebben woningcorporatie Centrada gevraagd de urgentieregeling voor hen weer in ere te herstellen, met name voor gevallen waarbij sprake is van gezinshereniging.

In november vorig jaar besloot de gemeenteraad van Lelystad juist om een eind te maken aan de voorrangsregeling voor statushouders. Die had namelijk tot gevolg dat de wachttijd voor andere woningzoekenden te ver opliep.

Maar Lelystad moet dit jaar wel 54 statushouders onderdak brengen, volgens de landelijke verdelingsregels. Het college zegt nu geen andere mogelijkheid te zien dan toch maar weer de urgentieregeling van stal te halen, zei het voor een beperkte groep. „Omdat het gaat om mensen die wachten op hereniging met gezinsleden die al in Lelystad wonen, kunnen zij worden gehuisvest zonder dat de wachttijden voor andere woningzoekenden oplopen”, aldus een verklaring van het stadsbestuur.

Tijdelijke woningbouw

Voor 2020 en volgende jaren wordt bekeken of de opdracht van de gemeenteraad alsnog kan worden uitgevoerd. Er wordt gekeken naar alternatieven om statushouders aan een woning te helpen. Daarvoor gaat de gemeente spreken met Centrada, maar ook met particuliere verhuurders. Een van de beoogde oplossingen is tijdelijke woningbouw voor huisvesting op korte en middellange termijn. Ook transformatie van kantoren naar appartementen biedt volgens het college mogelijkheden.

Flevoland