Volledig scherm
Het gebouw van voorheen de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. © ANP

Minister: geen extra risico's patiënt na sluiting verloskunde en nachtelijke spoedhulp

Flevolandse patiënten lopen geen grotere gezondheidsrisico’s dan voorheen door het wegvallen van de nachtelijke spoedeisende eerste hulp en verloskunde in Lelystad. 

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij legt daarin uit dat de Inspectie Gezondheidszorg heeft geconstateerd dat de gemiddelde duur van ambulancespoedritten weliswaar is opgelopen, maar dat ‘niet kan worden geconcludeerd dat daardoor gezondheidsrisico's zijn toegenomen’.  De signalen die de Inspectie vanuit Flevoland kreeg dat vooral de sluiting van acute verloskunde tot levensbedreigende situaties zou leiden, kan de Inspectie niet staven. ,,Er is geen sprake van calamiteiten of incidenten met patiëntschade.’’ 

Ritduur

De gemiddelde ritduur is afgelopen maanden wel wat toegenomen; vanuit Lelystad ging het van 40 minuten in oktober naar 51 minuten in december 2018. Vanuit Urk liep het op van 55 minuten in oktober naar 63 minuten in december. Bruins wijst erop dat de norm om binnen 45 minuten na melding een patiënt op de behandeltafel te hebben een prestatienorm is, en geen wet. Bovendien krijgen patiënten ook in de ambulance al zorg en worden ze naar ziekenhuizen gereden waar ze de beste zorg voor hun kwaal krijgen, ook als dat betekent dat er verder gereden moet worden. 

Respons

De responstijd voor ambulances is wel aan wettelijke regels gebonden; een kwartier na melding moet een ambulance ter plekke zijn in 95 procent van de gevallen. De Inspectie ziet dat daar aan wordt voldaan. Sterker: de gemiddelde responstijd ligt onder de acht minuten. De Inspectie baseert zich daarbij op cijfers van GGD Flevoland. 

Toekomst

Minister Bruins heeft eind vorig jaar een ‘toekomstverkenner’, Bas Leerink,  in de arm genomen. Zijn opdracht: vooruitkijken naar hoe de medische zorg in Flevoland op middellange termijn georganiseerd zou kunnen gaan worden. Die verkenner heeft inmiddels tientallen gesprekken gevoerd en zou rond de zomer met een advies moeten komen. Daartoe heeft hij in maart, april en mei sessies met zorgprofessionals belegd. Zij spreken over hoe acute zorg, verloskunde en klinische zorg moet worden georganiseerd. Voorts is er een aparte sessie met bestuurders in zorg en politiek.

Urk

Het bieden van goede, toekomstbestendige verloskundige zorg voor Urk, na het wegvallen van verloskunde in Lelystad's ziekenhuis,  heeft Leerinks speciale aandacht. Hij voorziet na overleggen met tal van partijen vijf mogelijke stappen om  minuten tijdwinst te pakken in geval van nood. Het gaat dan om maatregelen als huurbedden beschikbaar stellen om thuis op de benedenverdieping te bevallen en betere informatie over risico's van thuis bevallen te geven. Ook wordt gedacht aan CTG-appraten op Urk zetten om hartfilmpjes van ongeboren kinderen te maken en het voorschieten van kosten voor taxiritten en ander vervoer. 

Conflict

Bruno Bruins wenst zich niet te mengen in het conflict tussen curator Alice van der Schee van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen en twee voormalige medisch specialisten, meldt hij de Kamer. De curator zetten hen het ziekenhuis uit vanwege vermeend ronselen van patiënten en het schenden van de regels rond bescherming van persoonsgegevens. ,,Dat is een zaak tussen de curatoren en de betreffende specialisten’’, zegt Bruins. Als het hen niet zint kunnen ze naar de rechter stappen. Beide specialisten zijn als zelfstandige in Lelystad verder gegaan met hun praktijk.  Eén van hen beticht de curator ervan medische dossiers van patiënten die bij hem willen blijven, niet af te staan.  Die dossiers zijn in beheer bij St Jansdal; dat heeft de curator met het nieuwe Lelystadse ziekenhuis afgesproken. Bruins stelt echter dat pas ná toestemming van de patiënt St Jansdal die dossiers in het eigen elektronische patiëntendossier invoert. Patiënten die naar een particuliere kliniek willen kunnen bij St Jansdal hun dossier opvragen en meenemen. De minister benadrukt te hechten aan de vrije artsenkeuze door patiënten. 

Flevoland