Volledig scherm
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. © ANP

Minister: geluidsberekeningen Lelystad Airport kloppen

Voor het berekenen van vliegtuigherrie rondom Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen. De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van de nieuwe vakantieluchthaven staan vermeld kloppen dan ook. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen.

Dat bij geluidsmetingen tijdens de belevingsvlucht op 30 mei veel hogere piekwaarden zijn gemeten, doet daar niets aan af. Dat was slechts een momentopname waaruit geen conclusies getrokken kunnen worden, aldus Van Nieuwenhuizen.

Opheldering

Regeringspartij ChristenUnie en vijf oppositiepartijen eisten vorige week opheldering van minister Van Nieuwenhuizen over de afwijkingen in het gemeten vliegtuiggeluid tijdens de belevingsvlucht voor Lelystad Airport. Op 30 mei vloog een Boeing 737 van Transavia vijf uur lang de toekomstige laagvliegroutes. Naderhand bleek uit geluidsmetingen dat deze belevingsvlucht meer herrie veroorzaakte dan in het milieueffectrapport voor Lelystad Airport is berekend. Op veel plekken was het gemeten geluid 3 tot 7 dB(A) hoger.

Van Nieuwenhuizen zei al eerder dat dit gebruikelijk is en dat de afwijkingen binnen de bandbreedte vallen. Met die uitleg namen GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren en dus ook regeringspartij ChristenUnie geen genoegen. Zij denken dat er sprake is van een systematische afwijking van 3 tot 6 dB(A) in het model waarmee de overheid vliegtuiggeluid berekent. ‘Vindt u dat een model dat een systematische afwijking geeft ter grootte van een verdubbeling van het ervaren geluid, voldoende in staat is de werkelijkheid te benaderen om daadwerkelijke milieueffecten te voorspellen’, vroegen ze de minister.

Bandbreedte 

Van Nieuwenhuizen schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer dat de piekwaarden in het mer zijn bepaald aan de hand van de INM-methode. ‘Dit is de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden. Het zijn gemiddelde waarden met een bandbreedte’.

Dat er tijdens de belevingsvlucht meer geluid is gemeten, doet daar niets aan af. Dit zijn slechts momentopnames, aldus de minister. ‘Aangezien het slechts één vlucht betreft en het meetplan niet ingericht was op een vergelijking met berekende piekwaarden, kunnen daar geen conclusies aan worden verbonden.’

Volgens Van Nieuwenhuizen kunnen er pas conclusies worden getrokken als er gedurende een heel jaar onder verschillende weersomstandigheden wordt gemeten. De belevingsvlucht was slechts één vlucht met één vliegtuigtype onder specifieke omstandigheden en daarom niet representatief.

Metingen belangrijker

Toch trekt Van Nieuwenhuizen het zich aan dat meten van vliegtuigherrie in de praktijk meestal hoger uitpakt dan het berekenen ervan. Dat gebeurde niet alleen tijdens de belevingsvlucht voor Lelystad Airport, maar ook tijdens metingen rondom Schiphol. Van Nieuwenhuizen: ‘Dat is voor mij aanleiding een programma-aanpak op te starten voor het meten van vliegtuiggeluid. In de toekomst wil ik meer doen met geluidsmetingen om de geluidsberekeningen te versterken.’

Lelystad Airport gaat vanaf 2020 open als vakantieluchthaven. De eerste jaren zal gebruik worden gemaakt van laagvliegroutes over Gelderland en Overijssel. Daartegen bestaat veel weerstand. 

Volledig scherm
Mensen volgen de belevingsvlucht op 30 mei. © Herman Stöver
  1. Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

    Minister belooft: eerder verbeterin­gen aan laagvlieg­rou­tes Lelystad Airport

    Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.

Flevoland