Volledig scherm
Oud-politicus Pieter van Geel licht 25 april in Lelystad het advies van 'zijn' commissie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen toe. © Fotomeulenhof

Pieter van Geel presenteert advies Oostvaardersplassen

Pieter van Geel presenteert woensdag 25 april het langverwachte advies over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat is een paar weken later dan aanvankelijk de bedoeling was, maar wel precies volgens de aangepaste planning. 

De commissie onder leiding van oud-politicus Van Geel had vanwege de verhitte maatschappelijke discussie rondom het dierenwelzijn in het gebied meer tijd nodig. Ze wilde de ontwikkelingen van februari en maart nog meenemen in haar rapport.

Tijdens de persconferentie in het provinciehuis van Flevoland licht Van Geel zijn advies aan Gedeputeerde Staten toe en geeft de kersverse gedeputeerde Harold Hofstra een eerste reactie namens het provinciaal bestuur.

De commissie Van Geel is medio vorig jaar aan het werk gegaan nadat de provincie eind 2016 verantwoordelijk was geworden voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Op initiatief van VVD en SGP hebben Provinciale Staten toen besloten dat een externe commissie zich moest buigen over mogelijk ander beheer van het gebied en dan met name hoe om te gaan met de grote grazers. 

Overigens betekent de presentatie van het rapport Van Geel niet dat er één-twee-drie grote veranderingen te verwachten zijn. Op basis van het advies moeten Gedeputeerde Staten komen met een beleidsvoorstel waarover Provinciale Staten vervolgens een oordeel moeten vellen. De planning is nu dat Provinciale Staten in juni het collegevoorstel behandelen. Een maand later staat de besluitvorming op de agenda. 

Flevoland