Grote grazers in de Oostvaardersplassen.
Volledig scherm
Grote grazers in de Oostvaardersplassen. © ANP

Provincie Flevoland stemt in met minder grote grazers in Oostvaardersplassen

De kogel is door de kerk. Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen gaat drastisch omlaag. Provinciale Staten Flevoland hebben vanavond het advies van de commissie Van Geel overgenomen. 

Meest in het oog springende advies is op korte termijn een reset van het aantal dieren. Eind maart waren het er 2200, dat moet nog dit jaar terug naar 1100. Grote vraag is hoe. Van Geel geeft aan dat afschot onvermijdelijk is, maar daar willen de Flevolandse politici niet zonder slag of stoot aan. Zij hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven een second opinion te vragen om te bezien of kan worden voorkomen dat honderden edelherten de kogel krijgen. 

Anticonceptie

Ook moet er een onderzoek komen naar de anticonceptiemogelijkheden van de grote grazers. Van Geel zag op basis van de gesprekken die hij hierover gevoerd had geen heil in, maar er zijn ook deskundigen die dit tegenspreken. Ook hier moeten Gedeputeerde Staten meer onderzoek naar laten doen.

Met het nieuwe beheerbeleid komt een einde aan de tijd dat de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan in de Oostvaardersplassen. Het aantal grote grazers werd tot op heden niet begrensd, maar wordt nu gelegd op de hoeveelheid voedsel die er in het gebied voorradig is. 

1500 grazers

Richtlijn op middellange termijn is 1500 grote grazers. Ter vergelijking: in het najaar van 2017 leefden er 5500 grote grazers in de Oostvaarderplassen. Veel meer dan het gebied aan kon, met een aantal van inmiddels ruim 3000 geschoten dieren.

Juist deze winter kwam het maatschappelijke debat over het welzijn van de grote grazers  tot een kookpunt. Het leidde tot demonstraties, confrontaties, bedreigingen aan het adres van boswachters en bestuurders en over en weer en veel heel veel verontwaardiging op (social) media.

Het live-blog van het debat is hier terug te lezen.

Flevoland