Volledig scherm

Uur gratis parkeren in Stadshart Lelystad

LELYSTAD - Het gemeentebestuur van Lelystad doet de gemeenteraad het voorstel om, als pilot, het voor de ondernemers mogelijk te maken, hun klanten het eerste uur van hun bezoek aan het centrum gratis parkeren aan te bieden

De kosten daarvan komen dan voor de helft voor rekening van de ondernemers en voor de helft ten laste van de gemeente.

In de praktijk kan dit uur gratis parkeren worden gegeven via kortingskaarten van ondernemers aan hun klanten. Alhoewel er ook ideeën leven bij ondernemers om een langere tijd van gratis parkeren mogelijk te maken, blijkt dit momenteel financieel niet haalbaar. Het voorstel dat het gemeentebestuur nu doet wordt door de partijen gezien als een goede aanzet. Op grond van de resultaten van de pilot kan dan worden nagegaan wat de volgende stap kan zijn en hoe deze kan worden gefinancierd.

Met de eigenaren en ondernemers in het Stadshart is overigens nagegaan of een tariefvrije periode van 30 minuten voor parkeren soelaas biedt. Conclusie daarvan was dat een half uur niet het beoogde effect heeft. Voor supermarkten is dit net te kort, voor de overige ondernemers bestaat het risico dat consumenten daardoor niet langer dan een half uur in het Stadshart verblijven.

Op dit moment is het probleem dat te weinig mensen het Stadshart bezoeken en het tarief van het betaald parkeren daar geen positieve bijdrage aan levert. De te betalen parkeerkosten wegen onvoldoende op tegen de meerwaarde die de bezoeker ervaart als hij of zij in het Stadshart parkeert.

Flevoland