Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Vooral inwoners van Lelystad voelen zich ongezond

Bijna een kwart van de Nederlanders van 19 jaar en ouder voelt zich niet gezond. Dit meldt het CBS. In deze regio valt vooral Lelystad op: meer dan dertig procent van de inwoners voelt zich niet gezond.   

poll

Hoe gezond voel jij je?

  • Gezond (50%)
  • Redelijk gezond (35%)
  • Niet gezond (15%)
594 stemmen

30,9 procent van de Lelystelingen beoordeelt zijn of haar gezondheid in 2016 als zeer slecht, slecht of 'gaat wel', meldt het CBS. In Staphorst voelen de inwoners zich stukken gezonder: daar voelde 'slechts' 16,4 procent zich niet gezond. 
De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van 2016 bevat enquête-uitslagen van ruim 450 duizend volwassen inwoners verspreid over het land. Deelnemers moesten de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid?' beantwoorden. 

Verschillen

Landelijk zijn de verschillen erg groot. Volgens het CBS zijn die verschillen deels te verklaren door de verschillen in de bevolkingssamenstelling. Het hangt volgens het CBS samen met leeftijd, migratieachtergrond, inkomen en opleidingsniveau. 

In een andere berekening heeft het CBS rekening gehouden met die verschillen, dan komen er andere percentages naar boven. Dan voelt 24,1 procent van de inwoners van Lelystad zich ongezond. Staphorst scoort dan een 19,6 procent. Na deze correctie valt de Noordoostpolder op met een percentage van 26,2 procent. 

Langdurige aandoening

Voor Lelystad doet de controle voor leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en herkomst echter niet zoveel. 'Er wonen weliswaar relatief weinig mensen met een hoog inkomen of een hoog opleidingsniveau in Lelystad, maar ook wonen er relatief weinig ouderen. Na de eerste analysestap is het cijfer van Lelystad al met al een klein beetje positiever', licht het CBS schriftelijk toe op de cijfers. 'En dat maakt voor Lelystad een behoorlijk verschil. In Lelystad zijn relatief veel mensen die aangeven een langdurige aandoening te hebben. En ook relatief veel mensen die aangeven beperkte te zijn als gevolg van een gezondheidsprobleem. Het ‘slechte’ cijfer van Lelystad over ervaren gezondheid wordt dan ook gerelativeerd als we hiermee rekening houden.'

Flevoland