Volledig scherm
Dijkgraaf Hetty Klavers. © Waterschap Zuiderzeeland

Water, Wonen en Natuur grootste blok in waterschap Zuiderzeeland

Water, Wonen en Natuur blijft veruit het grootste blok in het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. De partij behoudt haar zes zetels in de ‘algemene vergadering’, het algemeen bestuur van dit waterschap. Dijkgraaf Hetty Klavers maakte vanmiddag de voorlopige uitslag bekend, en toonde zich verheugd over de goede opkomst van 49 procent. In 2015 deed hier maar 41,8 procent mee aan de waterschapsverkiezingen.

Tweede fractie is straks de combinatie ChristenUnie/SGP, die daarmee het gelijk bewees van het gezegde ‘één en één is drie'. In de huidige algemene vergadering hadden deze christelijke partijen elk één zetel, de samenwerking in een gezamenlijke lijst voor deze verkiezingen leverde in totaal drie zetels op. De VVD, CDA, ‘Werk aan water’ en 50Plus behielden allen hun twee zetels. De Algemene Waterschapspartij hield maar één van haar twee zetels over. Ouderen Politiek Actief (OPA) Flevoland slaagde er bij de eerste deelname aan de waterschapsverkiezingen niet in een zetel te veroveren.

Definitieve uitslag

Op maandag 25 maart om 10.00 uur maakt de voorzitter van het Centraal Stembureau de definitieve uitslag, op persoonsniveau, bekend. Het algemeen bestuur van Zuiderzeeland telt 25 leden, waarvan er 18 zijn gekozen door de kiezer. Daarnaast zijn er zeven zogeheten ‘geborgde zetels’, voor vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen, die worden benoemd door de Kamer van Koophandel (3 zetels), LTO Noord (3 zetels), en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (1 zetel).

Installatie

Op donderdag 28 maart om 13.30 uur worden de leden van de nieuwe Algemene Vergadering geïnstalleerd in het Waterschapshuis. De komende weken gaan partijen met elkaar in onderhandeling om een nieuw dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en heemraden) te vormen, dat vóór de zomervakantie beëdigd kan worden.

Flevoland