Volledig scherm
© UWV

Werkbedrijf Lelystad loodst bijna 200 mensen van bijstand naar werk

LELYSTAD - Het Werkbedrijf Lelystad heeft in 2016 196 mensen met een bijstandsuitkering naar regulier werk geloodst. De gemeente spreekt van een uitstekend resultaat.

Voor de doelgroep jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar heeft het Werkbedrijf Lelystad een speciale aanpak, namelijk Work Fast. Work Fast houdt in dat jongeren intensieve begeleiding en coaching krijgen om te leren hoe zij de arbeidsmarkt het beste kunnen benaderen om zelf een baan te vinden. Deze korte, intensieve aanpak heeft eraan bijgedragen dat 59 jongeren zijn begeleid naar een reguliere baan en heeft voorkomen dat 97 jongeren zijn ingestroomd in een bijstandsuitkering.

In de regionale arbeidsmarkt Flevoland is de doelstelling ten aanzien van de Banenafspraak, uitvloeisel van het landelijke Sociaal Akkoord uit 2013, bereikt. Het Werkbedrijf heeft hierin een bijdrage geleverd door voor 24 cliënten in 2016 een passende baan te vinden. In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben het Kabinet en werkgevers afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Flevoland