De verbindingsstrook tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen.
Volledig scherm
De verbindingsstrook tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen. © Anke Arts

WNF en Faunabescherming: Verbind Oostvaardersplassen met de Veluwe

In de oplaaiende discussie rondom het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen wordt geopperd een oud plan nieuw leven in te blazen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Faunabescherming stellen voor het natuurgebied te verbinden met de Veluwe.

Het Oostvaarderswold moet een sleutelrol spelen in dit plan. Het idee voor de ecologische verbindingszone bij Zeewolde is al sinds 2009 in ontwikkeling, maar de zone kwam er nooit. Het Rijk besloot in 2010 niet bij te dragen aan de totale kosten van ongeveer 400 miljoen euro. Toen de provincie in 2011 stelde alsnog genoeg investeerders te hebben gevonden, blokkeerden veertien boeren en particulieren samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) het plan door succesvol bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State.

Uitzoomen

Quote

We staren ons blind op het gebied Oostvaar­ders­plas­sen

Kirsten Schuijt, directeur Wereld Natuur Fonds

Maar het WNF en de Faunabescherming zien nu nieuwe kansen voor het project. Volgens Kirsten Schuijt, directeur van het WNF, moeten we ‘uitzoomen’. ,,We staren ons blind op het gebied Oostvaardersplassen. Wilde natuur is echter niet iets om binnen onze dijken onder controle te houden’’, stelt ze vandaag in een ingezonden brief aan de Stentor. In die brief pleit ze voor de verbinding met het Horsterwold via het Oostvaarderswold. ,,De grazers krijgen dankzij een dergelijke verbinding de kans elders voedsel te vinden en mee te bewegen op veranderingen in hun leefgebied.’’

De Faunabescherming heeft een petitie in het leven geroepen om steun te vinden voor het plan. Inmiddels hebben zo’n 5.200 mensen deze getekend. Anders dan de directeur van het WNF – die zich richt op het Rijk – is de petitie bedoeld voor de provincie Flevoland.

Snelweg

De verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold zou de eerste stap moeten vormen voor een verdere verbinding met de Veluwe en uiteindelijk zelfs met Duitsland. ,,Daar is nog wel een en ander voor nodig'', weet Imke Boerma, woordvoerder van Staatsbosbeheer. ,,Momenteel kunnen de dieren nog niet de oversteek maken van het Horsterwold naar de Veluwe. Daar ligt nog water en een snelweg tussen.''

Wolf

Quote

Wij zijn voor het verbinden van zoveel mogelijk natuurge­bie­den

Imke Boerma, Staatsbosbeheer

WNF en de Faunabescherming zien nog een bijkomend voordeel in hun plannen. Het zou ‘een unieke gelegenheid’ vormen voor de wolf om zich definitief in ons land te vestigen. Schuijt: ,,Grotere predatoren kunnen makkelijker hun weg vinden vanuit Duitsland en de populatie van grazers in bedwang houden, zodat er een beter evenwicht ontstaat.’’

Staatsbosbeheer noemt de suggestie voor een verbinding ‘een inhoudelijk goed idee’. ,,Wij vinden het nog altijd erg jammer dat dit plan destijds is tegengehouden’’, stelt Boerma. ,,Wij zijn sowieso voor het verbinden van zoveel mogelijk natuurgebieden. Dat is voor alle populaties beter.’’

Natuurnetwerk

Die visie vormt ook een belangrijke pijler in het algehele natuurbeheer in Nederland. Onder de naam Natuurnetwerk Nederland wordt getracht natuurgebieden zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Op die manier zouden dieren zich vrijer kunnen verplaatsen. Het doel is ook om deze structuur te laten aansluiten op ecologische verbindingszones in het buitenland.

Flevoland