Volledig scherm
© Theo Peeters

Achterhoek vormt zilveren vlek in Nederland

AHCTERHOEK - De randen van het land vergrijzen. Onder meer de Achterhoek vormt een 'zilveren vlek' met de meeste bejaarden van Nederland. De jeugd trekt naar de stad.

De Achterhoek volgt met 21,7 procent 65-plussers Zeeuwsch-Vlaanderen op de voet. Dat deel van Zeeland heeft met één 65-plusser op vier Zeeuwen een vergelijkbaar percentage ouderen als Japan, het meest vergrijsde land ter wereld. Zeeland heeft daarmee het hoogste percentage bejaarden van het land, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert.

Kinderen
Nieuwe generaties trekken weg uit de krimpregio's, van Zeeland tot de Achterhoek en van Limburg tot Oost-Groningen. „Ze komen ook niet terug", weet hoofddemograaf Jan Latten van het CBS. „Ze blijven in de stad hangen en krijgen daar hun kinderen."

Pensionado's
In Zeeland speelt niet alleen de uittocht van jongeren een rol in de vergrijzing, maar ook de toestroom van ouderen. „Pensionado's komen er graag wonen. Zeeland maakt dat ook mogelijk door de vele locaties met tweede huizen. Dit dubbele effect zie je niet in Oost-Groningen."

Piek
Grijze hoofden zie je in het hele land steeds meer. Het aandeel 65-plussers is de afgelopen twintig jaar met 5 procent gestegen; van de totale Nederlandse bevolking is nu 18 procent bejaard. Die groei zal de komende jaren alleen maar doorzetten, tot de vergrijzing rond 2040 een piek bereikt. Tegen die tijd is ons land even grijs als Japan nu: een op de vier Nederlanders heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd. Na die piek neemt alleen het aandeel 80-plussers verder toe.

Zorgvraag
​Latten verwacht dat het verschil tussen stad en platteland de komende jaren sterker wordt. „Ouderen blijven achter in de gebieden ver buiten de grote steden. Dat beïnvloedt de sfeer en dat geeft andere accenten. De zorgvraag zal er groter zijn en er is minder behoefte aan scholen of eengezinswoningen."

In onderstaande kaart ziet u waar de vergrijzing in Nederland het grootst is. Leest u dit artikel in de app, klik dan hier voor de kaart.

Achterhoek