Volledig scherm
lBuren maken door middel van een spandoek bezwaar tegen de mogelijke komst van meer recreanten naar Klein Dochteren. © Eigen foto

Buurt in verzet tegen recreatiewoningen in Klein Dochteren

Een groep omwonden in het buurtschap Klein Dochteren bij Lochem  voelt er niets voor dat de gemeente het mogelijk maakt dat aan de Schooldijk  acht recreatie-eenheden komen. De buren vrezen allerlei soorten overlast: geluid, licht, stof en rook.

 Tijdens de politieke avond probeerden de omwonenden de  diverse fracties van de Lochemse gemeenteraad ervan te overtuigen niet mee te gaan met het plan van het college van B en W. Het college is bereid tot een bestemmingsplanwijziging waardoor ondernemer Jalbert Kuijper zijn  voornemens kan doorzetten.

Niet rijp

Het onderwerp is in ieder geval over twee weken nog niet rijp om in de voltallige gemeenteraad besproken te worden, zo bleek maandagavond. Over veertien dagen gaan de fracties er samen met de verantwoordelijke wethouder Bert Groot Wesseldijk opnieuw over spreken.  Tijdens de inspraakronde bleek dat de bewoners veel huiver voelen ten aanzien van de ondernemer omdat hij enkele jaren geleden allerlei activiteiten ontplooide bij en in zijn woning die  niet gelegaliseerd bleken te zijn.

 Onder andere werden er toen vaak  vuurtjes gestookt waarvan de buurt veel rookhinder zei te hebben. Er waren toen ook b&b-kamers illegaal in gebruik. De buren hebben de indruk dat Kuijper zich straks ook niet veel gelegen laat liggen aan afspraken. Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei dat  er zeker in het verleden vaak dingen niet goed zijn gegaan. Daardoor is de gemeente meer op zijn hoede en zal  de uitvoering van de plannen regelmatig controleren, aldus Groot Wesseldijk. 

Legaal

Nu wil Kuijper de zaak legaal opzetten:  door een woonbestemming van het pand te  wijzigen in een recreatieve bestemming voor acht recreatie-eenheden.  Deze recreatiehuisjes mogen een oppervlakte van maximaal vijftig vierkante meter  hebben.  Voor een omwonende zou een ‘aanzienlijk kleiner aantal’ recreatie-eenheden wel bespreekbaar zijn. Enkele andere insprekers meenden dat  het plan helemaal de prullenbak in moet.  Het standpunt van het college dat het buitengebied vitaler wordt van dit soort recreatieve voorzieningen werd  als onzin betiteld. 

Ondernemer Kuijper was ook aanwezig om in te spreken. Hij meent dat de  voorzieningen die hij wil gaan realiseren juist heel goed zijn voor Lochem.  Zijn plan versterkt het toerisme, is duurzaam en  levert werkgelegenheid op, redeneerde Kuijper. Volgens hem willen omwonenden te veel vasthouden aan het bestaande,terwijl  ‘de wereld verandert’. 

Achterhoek