Volledig scherm
In de Berkel tussen Lochem en Almen zijn duizenden dode vissen gevonden. Dat is een gevolg van de leidingbreuk vorige week waardoor vervuild water de rivier instroomde. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

GroenLinks Lochem bezorgd
over natuur na leidingbreuk

De fractie van GroenLinks (GL) in de gemeenteraad Lochem maakt zich ernstige zorgen over de natuur in en rondom De Berkel. Dit naar aanleiding van de lek in de persleiding van het Waterschap Rijn en IJssel en het afvalwater  - afkomstig van de fabrieken van Friesland Campina - dat in de Berkel is beland. Daardoor zijn vorige week tienduizenden vissen gedood.

GroenLinks laat zijn verontrusting blijken in een brief aan het college van B en W. De fractie stelt daarin ook nog een aantal vragen aan het dagelijks bestuur van de gemeente. GroenLinks vraagt onder meer of het vervuilde water dat nu naar een reservoir geleid wordt  alsnog in het grondwater terecht kan komen en wellicht ook weer naar de Berkel kan stromen. Wat is het effect op het bodemleven en het grondwater, vraagt GL aan de gemeente.

Calamiteitenplan

De fractie vraagt zich ook af of er niet in strijd met de milieuwet is gehandeld omdat FrieslandCampina – overigens in overleg met het Waterschap Rijn en IJssel – doorgegaan is met het lozen van het afvalwater. Bovendien vraagt GL of de zuivelgigant over een calamiteitenplan beschikte en of het niet mogelijk was om de melkaanvoer op andere locaties te verwerken. FrieslandCampina heeft steeds gezegd dat het stopzetten van de productie in Lochem en Borculo grote problemen zou veroorzaken omdat boeren dan hun melk niet meer kwijt zouden kunnen.

Ook de fractie van de Partij voor de Dieren in de provinciale staten van Gelderland heeft inmiddels over deze kwestie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De Partij voor de Dieren wil onder meer weten hoeveel van dit soort persleidingen er liggen in de hele provincie Gelderland en of deze ook in natuurgebieden liggen. 

Achterhoek