Josephschool Lochem van oud naar nieuwer pand

LOCHEM Basisschool St. Joseph inLochem kan in 2018 verhuizen naar z'n nieuwe onderkomen. Een noodzakelijke verbouwing van gebouw Zuiderenk staat gepland voor de tweede helft van 2017.

Dat blijkt uit stukken van de gemeente Lochem. St. Joseph trekt in het pand dat na dit schooljaar beschikbaar komt. Nu zit basisschool De Toermalijn nog in de multifunctionele accommodatie. Die school gaat na dit schooljaar dicht omdat het leerlingenaantal te ver is teruggelopen, zo is al langer bekend. De naastgelegen St. Josephschool, die nu in een oud pand zit, trekt in Zuiderenk. Het gebouw moet daarvoor wel worden aangepast. De gemeente en het schoolbestuur hebben daar nu afspraken over gemaakt.

De gemeente stelt maximaal 570.000 euro beschikbaar. De kosten worden evenwel geraamd op 622.000 euro. De overkoepelende stichting waar St. Joseph onder valt is bereid om het verschil van 52.000 euro voor z'n rekening te nemen. Het gebouw wordt volgens planning in de periode augustus tot en met december 2017 onder handen genomen. St. Joseph kan de vervangende huisvesting dan in 2018 in gebruik nemen.

Achterhoek