Volledig scherm
In dit pand - het vroegere gemeentehuis van Laren - komt het Centrum voor Jonge Ondernemers. © Foto archief/Jan Witting

Lochem wil betere partner zijn van bedrijfsleven

De gemeente Lochem wil proberen een betere partner van het bedrijfsleven te worden de komende jaren. Dit is een van de doelstellingen die staan in de nieuwe economische agenda onder de titel Lochem Werkt 2019-2022. 

De gemeente wil daarom twee keer per jaar een digitaal panel voor ondernemers organiseren, enkele malen per jaar gaat de wethouder economische zaken naar de diverse kernen ( Lochemse Zaken Café) om te spreken met ondernemers, de mkb-manager blijft werken voor de gemeente en er komt nog meer ambtelijke uitbreiding voor het bedrijfsleven.

Behoefte

Het is ook een nadrukkelijke wens van de ondernemers dat de gemeente meer in contact treedt lokale ondernemers. In deftige bewoording klinkt het dat de gemeente zich de komende jaren wil ‘focussen als strategische partner’ van het bedrijfsleven. Een rondgang door de gemeente leerde het nieuwe college van B en W vorig jaar dat er grote behoefte is aan informatie en contact met de gemeente. Vermoedelijk is het streven naar beter en meer contact met lokale ondernemers mede ingegeven door het feit dat al vaker vanuit het bedrijfsleven deze klacht geuit is. Enkele jaren geleden zei de toenmalige wethouder van economische zaken, Jan Kottelenberg, ook al toe om meer met in gesprek te gaan met ondernemers.

Jonge ondernemers

Bedoeling is ook dat er eind volgende maand het Centrum voor Jong Ondernemerschap van start gaat in het vroegere gemeentehuis aan de Ampsenseweg in Laren. Jonge ondernemers en starters worden begeleid door meer ervaren ondernemers. Studenten, afstudeerders, starters en jonge ondernemers en zelfstandige professionals moeten daar gaan samenwerken. Er wordt een speciaal programma ontwikkeld om jonge ondernemers door te laten groeien tot het zelfstandig ondernemerschap. Opzet is dat het centrum in Laren een kweekvijver voor deze talenten wordt.

Reclamebelasting

In de kern Gorssel zal er volgend jaar ook begonnen worden met het heffen van een reclamebelasting. Vorig jaar is dat ook al gebeurd in Lochem-stad waar de inning van deze belasting zo’n 45.000 euro oplevert voor het lokale bedrijfsleven. De belasting wordt weliswaar door de gemeente geïnd, maar het geld vloeit terug naar de bedrijven om er bijvoorbeeld promotie-activiteiten van te organiseren. Het voordeel van zo’n heffing is dat alle bedrijven verplicht worden mee te doen en dat ze niet kunnen meeliften als zogenaamde free-riders.

Rondweg

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om verschillende tarieven te hanteren bij de uitgifte van kavels op bedrijfsterreinen. De redenering daarachter is dat sommige bedrijfskavels de komende jaren aantrekkelijker worden qua ligging als de langverwachte noordoostelijke rondweg is gerealiseerd. Naar verwachting zal deze rondweg er in 2022-2023 moeten liggen.

Achterhoek