Volledig scherm

'Minder hard op wegen in Lochem'

LOCHEM Verkeer moet op heel aantal plekken in de gemeente Lochem gedwongen worden om minder hard te rijden. Dat was maandagavond de rode draad in een gesprek tussen inwoners, vertegenwoordigers van belangenverenigingen en raadsleden.

De gemeente Lochem trekt de komende jaren bijna 2,3 miljoen euro uit voor verkeersprojecten. Diverse belangenbehartigers of individuele bewoners grepen maandagavond de kans aan om te bepleiten waarom de gemeente geld in hun dorp of straat moet investeren. Kern daarvan was dat verkeer minder hard moet rijden. Eric van Berkum van belangenvereniging Wakker Laorne brak bijvoorbeeld een lans voor een investering in Laren.

Binnen de bebouwde kom geldt nu een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Onderzoek door de gemeente wees eerder uit dat ruim tachtig procent van de verkeersdeelnemers te hard rijdt. Een bewoner van de Oude Larenseweg in Harfsen pleitte voor maatregelen die de snelheid remmen. Marcel Tijdink brak namens bewoners van de Tramstraat in Lochem een lans voor instellen van een dertig kilometerzone. Vertegenwoordigers van de dorpsraad uit Epse zette een reeds eerder geuite wens voor dertig kilometer op een deel van de Lochemseweg kracht bij.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in december een besluit.

Achterhoek