Volledig scherm
Beeld van de festiviteiten in Lochem. Foto: Jan Witting

Ondernemers binnenstad doen appèl op Lochem

LOCHEM - Ondernemers in de binnenstad van Lochem doen een dringend beroep op de gemeente om volgend jaar specifiek geld te investeren in de binnenstad.

Lochem 3.0 (dat zich inzet voor de promotie van Lochem), Lochemse Ondernemersvereniging, vastgoedeigenaren en wethouder Jan Kottelenberg (CDA) zetten vorige maand hun handtekening onder een intentieverklaring om de Lochemse binnenstad te verbeteren. Verschillende partijen werken aan een toekomstvisie.

Dat plan voor de lange termijn is in de loop van volgend jaar klaar, geven Bart van Alten (Lochem 3.0) en Hans Meilink (ondernemer en betrokken namens vastgoedeigenaren) aan. Op de korte termijn is er evenwel ook al winst te behalen. Onderzoekers constateerden bijvoorbeeld onlangs dat een logische (wandel)route in de stad ontbreekt. Ook laat de bebording buiten het centrum te wensen over. Voor mensen die niet bekend zijn in Lochem is onduidelijk hoe zij precies in het centrum moeten komen en waar bijvoorbeeld parkeerplekken te vinden zijn. Daarnaast is aanjager Sicco van Brederode onlangs op initiatief van de ondernemersvereniging aan de slag gegaan om meer 'schwung' te krijgen in het centrum en is er een idee om de geschiedenis van Lochem duidelijker voor het voetlicht te brengen.

Achterhoek