Protest brengt proef snelheidsverlaging N348 in gevaar

videoProtest tegen de proef met snelheidsverlaging op de N348 tussen Eefde en Gorssel brengt doorgang daarvan in gevaar. Bezwaar kan er toe leiden dat er te weinig tijd overblijft om de proef te doen. Dat meldt de provincie Gelderland desgevraagd.

De provincie is van plan om op de N348 tussen Eefde en Gorssel de snelheid te verlagen van tachtig naar zestig kilometer per uur. De proef is voorzien tussen augustus en januari. De wegeigenaar is benieuwd naar het effect op de veiligheid. Omwonenden zijn er blij mee. Het bedrijfsleven uit Zutphen is daarentegen fel tegen. Belangbehartigers van ondernemers wijzen er op dat de N348 de belangrijkste verbinding is tussen Zutphen en snelweg A1. De Bedrijvenkring Zutphen, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VNO-NCW Stedendriehoek kondigden vorige week aan dat zij gaan procederen.

Werk aan kruispunten

Complicerende factor is dat medio 2019 herinrichting van twee kruispunten op dit stuk weg op de rol staat. Dat betreft de kruising Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras. De provincie wil de proef met snelheidsverlaging evenwel niet parallel laten lopen aan de werkzaamheden aan de kruispunten. Dat beïnvloedt immers de uitkomst. Anderzijds moet de snelheidsproef volgens de provincie minimaal een half jaar duren om er conclusies aan te kunnen verbinden.

Formeel besluit

De wegeigenaar kan echter de snelheid niet zonder meer verlagen. Daarvoor is een formeel besluit nodig. Daar kan protest tegen worden aangetekend. ,,Een bezwaar- en beroepsprocedure kan vertraging opleveren'', laat Ethel Lauckhart van de provincie Gelderland.  ,,Als de procedure leidt tot grote vertraging kan er mogelijk onvoldoende tijd overblijven om de proef uit te voeren.''

Fietsers

Herinrichting van de kruispunten Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Fietsers moeten er straks bijvoorbeeld veiliger kunnen oversteken. Is het voor de provincie een optie om de snelheidsproef te doen nadat de kruispunten zijn veranderd? 

De provincie verwacht dat door een andere inrichting ook de snelheid van gemotoriseerd verkeer ter plekke straks lager ligt. ,,We verwachten dan ook dat de meerwaarde van een snelheidsproef na deze reconstructie lager is'', aldus Lauckhart. Dat kan echter pas na herinrichting van de kruispunten worden vastgesteld.

Volledig scherm
De N348 tussen Gorssel en Eefde. © Google Streetview

Achterhoek