Volledig scherm
Parkeren in het centrum van Lochem. Het zou maar zo kunnen dat het stadsplatform, de nieuwe gesprekspartner voor de gemeente, van dat onderwerp in de toekomst ook iets gaat vinden. © Foto archief/ Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Stadsplatform wil meedenken over toekomst Lochem

Lochem-stad krijgt in de loop van dit jaar een zogenaamde stadsplatform. Het platform moet de gemeente gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Het stadsplatform is te vergelijken met de dorpsraden die de gemeente Lochem al geruime tijd kent.

In Lochem-stad bestond nog geen dergelijke organisatie. Vooral de gemeente hecht veel belang aan de komst van een stadsplatform.

Kick-off

De afgelopen week zijn er al enkele kick-offbijeenkomsten gehouden voor de verschillende groepen. Zo waren er avonden voor de bewoners, voor culturele verenigingen, voor de horeca en gisteravond was de laatste bijeenkomst en wel voor de horeca. Vertegenwoordigers van alle vier van deze ‘bloedgroepen’ vormen straks het stadsplatform, zegt Ellis Brinkman. Zij is als procesbegeleider betrokken bij de komst van het platform.

Ondernemersvereniging

Het initiatief om te komen tot een platform is afkomstig van de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV). Het is volgens voorzitter Jaap Matthijssen van de LOV goed dat er een platform komt omdat op die manier de belangen van niet-ondernemers beter kunnen worden behartigd. ,,Hoe je het ook wendt of keert, het belang van ondernemers is niet altijd het belang van bijvoorbeeld bewoners van het centrum. Daarom is het goed dat zeker ook de bewoners zich goed vertegenwoordigd voelen binnen zo’n nieuwe club’’, aldus Matthijssen

Initiatieven

Als het platform is geïnstalleerd zal het vooral een gesprekspartner zijn richting de gemeente. Bedoeling is, zo zegt Ellis Brinkman, dat de nieuwe instantie zowel gevraagd als ongevraagd adviezen gaat geven over ontwikkelingen in de binnenstad. Maar Brinkman benadrukt dat het niet alleen een kwestie van reageren wordt. ,,We zullen ook zelf met initiatieven komen waarvan het stadsplatform meent dat die goed zijn voor de stad. Het moet een groep actieve, betrokken mensen zijn die dat stadsplatform inhoud gaan geven’’, zegt de begeleider.

Matig bezocht

Niet alle aftrapbijeenkomsten waren getalsmatig trouwens een succes. Bij de avonden voor de horeca en de culturele organisaties was de opkomst zeer matig: een handvol mensen nam de moeite naar het Stadshuus te komen. Ellis Brinkman zint op maatregelen om toch nog met meer mensen van die categorieën in gesprek te komen. Uiteindelijk moeten er zo’n twintig personen in het platform zitting nemen. Brinkman denkt dat de nieuwe organisatie dit najaar moet kunnen gaan draaien. Zeker met het oog op allerlei gemeentelijke plannen die de komende jaren in de binnenstad worden doorgevoerd is de aanwezigheid van het platform zeer gewenst, onderstreept ze.

Representatief

Vraag blijft – en dat geldt ook altijd voor de dorpsraden in de buitendorpen van de gemeente Lochem: hoe representatief is het platform straks? Dat blijkt in de praktijk erg lastig, bekent Brinkman. ,,Maar dat is wel het doel. Daarom werven we bij de verschillende doelgroepen zodat de diverse achtergronden en belangen vertegenwoordigd zijn. Verder kijken we naar diversiteit qua leeftijd, geslacht, al dan niet geboren en getogen in Lochem. Maar het blijft lastig.’’

Achterhoek