Volledig scherm
Buurtbewoners van de Dwarsdijk in Laren kapten en snoeiden zelf het groen langs de weg. De gemeente Lochem onderhield de bomen en bosjes niet vanwege bezuinigingen . Archieffoto Jan Houwers © jan houwers

Tekort van 140.000 euro ontstaan door bomenkap in Lochem

Het vorig jaar ingezette bomenbeleid in de gemeente Lochem is op een fiasco uitgedraaid. Binnen een jaar tijd blijkt er een tekort van 140.000 tot 190.000 euro in het gemeentelijke budget te zijn ontstaan. Lochem legt daarom tot nader order vrijwel alle kap- en snoeiwerkzaamheden stil en gaat uitzoeken hoe de budgetoverschrijding heeft kunnen ontstaan en bedenken hoe het nu verder moet. Alleen als de veiligheid in het geding is wordt er nog actie ondernomen.

Lochem kondigde vorig jaar aan tot en met 2020 300.000 euro uit te willen trekken om achterstallig onderhoud aan laanbomen in het buitengebied weg te werken. De tien jaar daarvoor werd daar vanwege gebrek aan geld niets aan uitgegeven. Met een jaarlijkse kap en herplant van 683 bomen zou de achterstand in die periode moeten zijn weggewerkt. Door hout en houtsnippers van gekapte bomen te verkopen kon een deel van de kosten weer terugverdiend worden, was de gedachte.

Quote

De gemeente heeft ondanks een wettelijke zorgplicht vijftien jaar niks gedaan en daar betalen ze nu de prijs voor.”

Marjan Houpt - Bomenstichting Achterhoek

Rijk rekenen

De Bomenstichting Achterhoek zegt niet verbaasd te zijn over de tegenvaller. ,,Onze boomdeskundige zag direct al dat dit volgens de berekening van de gemeente absoluut niet uitkon”, meldt bestuurslid Marjan Houpt. ,,Wij hebben de gemeente daar vele malen op gewezen en zelfs herhaalde malen aangeboden de werkelijke kosten voor te rekenen, maar daar werd steevast niet op ingegaan. De gemeente rekende zich rijk.”

Branden of zagen

Wethouder Bert Groot Wesseldijk zegt flink te balen van de kwestie en kondigt onderzoek aan. De gemeente Lochem geeft zelf aan nog niet te weten wat de oorzaak is van de budgetoverschrijding. Toch wordt in een memo van het college aan de gemeenteraad al aangegeven dat de opbrengsten uit verkoop flink tegenvallen omdat het percentage risicobomen veel hoger blijkt te zijn dan verwacht. Die bomen in slechte staat leveren alleen brandhout en snippers op, terwijl andere bomen als lucratiever zaaghout kunnen worden verkocht.

Ook kosten als gevolg van maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet blijken hoger uit te vallen dan verwacht. Zo was met een verplichte monitoring van vleermuisroutes in de begroting geen rekening gehouden. Houpt: ,,De gemeente heeft ondanks een wettelijke zorgplicht vijftien jaar niks gedaan en daar betalen ze nu de prijs voor.”

Achterhoek