Tussen 10 en 18 huizen op Propschool in Lochem

LOCHEM - Tussen de 10 en 18 huizen worden er gebouwd op de locatie die zometeen vrij komt als de Propschool in Lochem wordt gesloopt. Deze school verhuist de komende zomer naar een nieuw pand aan de Burgemeester Leenstraat.

De gemeente Lochem wil samen met omwonenden plannen smeden voor nieuwbouw tussen het Groenewegje, Frankenlaan, Zwiepseweg en de Barchemseweg. Deze woningen moeten voor minimaal de helft levensloop bestendig zijn, aldus de gemeente. Ook moet de omvang en het uiterlijk van de woningen afgestemd zijn op de woonomgeving. Daarnaast worden er eisen gesteld aan een duurzame energievoorziening, het parkeren, het groen en moet er op de locatie een speelruimte voor kinderen.

Door middel van een prijsvraag worden geselecteerde partijen uitgenodigd om een bieding te doen. De jury bestaat uit een afvaardiging van de omwonenden en van de gemeente.

De uitgangspunten voor de bouw heeft het college vastgelegd in een zogenaamde startnotitie. De gemeenteraad van Lochem zal in de decembervergadering hierover spreken.

Achterhoek