Volledig scherm
© Mijntje Wismans

Vluchteling moet mogelijk huis delen in Lochem

LOCHEM In de zoektocht naar voldoende woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsstatus overweegt Lochem om meerdere mensen in één woning onder te brengen. Dat zou dan gelden voor vluchtelingen die (nu nog) alleen in Nederland zijn. Die optie wordt serieus overwogen nu het steeds moeilijker wordt om genoeg huisvesting te vinden.

Elke gemeente is verplicht om jaarlijks een bepaald aantal zogeheten statushouders van een woning te voorzien. Lochem moet dit jaar negentig vluchtelingen met een verblijfsstatus onderdak bieden. Woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion zijn belast met de taak om hen te voorzien van woonruimte. De gemeente ziet nu aanleiding om te kijken of er ook andere opties zijn. Viverion en IJsseldal Wonen kunnen namelijk niet garanderen dat er op termijn voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. Ook voelt de gemeente druk vanuit de provincie en Centraal Orgaan opvang asielzoekers om voldoende statushouders te voorzien van een dak boven hun hoofd.

Dat is al met al reden om naar alternatieven te kijken. Eerder is al gesuggereerd om leegstaande panden klaar te maken voor huisvesting van statushouders. Volgens de gemeente is een 'zeer beperkt' aantal panden daarvoor geschikt. De panden worden nu verder onderzocht. Daarnaast overweegt de gemeente dus om meerdere mensen in een woning onder te brengen.

Achterhoek