Hier een voorbeeld van een kleine windturbine: boer Jan Kwerreveld  in Dinxperlo heeft er eentje op zijn grond staan.
Volledig scherm
Hier een voorbeeld van een kleine windturbine: boer Jan Kwerreveld in Dinxperlo heeft er eentje op zijn grond staan. © Foto archief/Theo Kock

Vrij baan voor kleine windturbines in Lochem

De gemeente Lochem wil initiatieven voor het realiseren van kleine windturbines door particulieren gemakkelijker maken. Nu is het mogelijk om kleine turbines met een maximale ashoogte van 15 meter te plaatsen bij boerderijen en  op bedrijventerreinen, maar straks moeten er molens met een ashoogte van maximaal 25 meter op veel meer plekken in de gemeente neergezet kunnen worden.

 De gemeente zegt dat er vanuit ‘de Lochemse samenleving er behoefte bestaat aan uitbreiding van de huidige mogelijkheden’.

Barchem en Laren

Een aantal initiatiefnemers heeft plannen voor kleine turbines in Lochem. Een inwoner uit Barchem heeft plannen voor een windturbine van 24 meter. In Laren speelt ook een initiatief voor twee windturbines. Een daarvan past niet binnen de huidige regels van de gemeente. Ook vanuit de landbouworganisatie LTO komen er signalen dat boeren wensen hebben op dit terrein, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. Momenteel staat er al een kleine turbine aan de Belterweg in Harfsen. Deze is kleiner dan vijftien meter.

Buurt

De gemeente eist wel dat de initiatiefnemer eerst overleg voert met de buurt voordat er een aanvraag bij de gemeente ingediend wordt. Op basis van de reacties van de omgeving moeten er mogelijk daarna nog vervolgonderzoeken worden uitgevoerd. Hoewel het de bedoeling is dat er veel meer ruimte komt voor kleine windmolens, staat de gemeente de kleine turbines niet overal toe. Zo zijn weidevogelgebieden, Natura 2000-gebieden en stiltgebieden uitgezonderd. Ook op de bestemming natuur zijn de turbines niet toegestaan. Er is bovendien altijd een flora- en fauna-onderzoek nodig.

Boom

Een kleine windturbine heeft ongeveer de hoogte van een volwassen boom zoals eik of beuk. Omdat de hoogte overeenkomt met andere landschapselementen is het in de ogen van de gemeente geen verstorend element. De gemeente wil de komst van hogere molens verruimen omdat hogere turbines meer wind vangen en een hogere opbrengst hebben. Toch is de verhouding tussen opbrengst en investering niet altijd gunstig, aldus de gemeente Lochem. In sommige gevallen is de terugverdientijd van een kleine windturbine langer dan 12 jaar. Maar omdat het in dit geval om particuliere initiatieven gaat, speelt de gemeente hierin geen rol. De gemeente juicht de komst van kleine turbines toe omdat het leidt tot duurzame opwek van energie. Een initiatiefnemer kan door middel van een turbine proberen zelfvoorzienend te zijn.

Mini-turbines

Ook wil Lochem de realisering van zogenaamde mini-turbines vergemakkelijken. Dit zijn turbines die speciaal ontwikkeld zijn om boven op gebouwen geplaatst te worden. De bouwhoogte is maximaal 5 meter boven het hoogste punt van het gebouw. De opbrengst van de mini-turbines varieert sterk. Soms is de opbrengst zelfs onvoldoende om de aanschafkosten binnen de technische levensduur terug te verdienen, aldus de gemeente. De keuze voor een mini-windmolen komt dus voornamelijk voort uit milieu-overwegingen en niet vanuit een economisch perspectief.

Achterhoek