Volledig scherm

Zorg over lot bijzondere bomen in Lochem

LOCHEM - Beeldbepalende bomen worden 'zo veel mogelijk' gespaard tijdens de kapronde die binnenkort begint in de gemeente Lochem. Daarmee probeert de gemeente zorgen over de mogelijke kap van bijzondere bomen weg te nemen.

Lochem gaat aan de slag met de bomen in het buitengebied, is al langer bekend. Langs wegen in het buitengebied staan circa 55.000 bomen. De afgelopen tien jaar is er vanwege gebrek aan geld geen onderhoud uitgevoerd aan die bomen. Daardoor is achterstallig onderhoud ontstaan. Dat moet nu volgens de gemeente hoognodig worden aangepakt om gevaarlijke situaties te voorkomen. In de toekomst worden er jaarlijks zo'n 683 bomen gekapt en herplant.

Eerste kapronde
De eerste kapronde begint binnenkort. Er is evenwel nog geen lijst samengesteld van bomen die om een of andere reden bijzonder zijn en dus niet zomaar wogen worden gekapt. Die lijst met zogenoemde beeldbepalende bomen is in de loop van 2017 klaar. Op deze manier bestaat evenwel de kans dat beeldbepalende bomen alsnog voor de bijl gaan. Die vrees spraken onder meer GroenLinks eerder al uit.

Beeldbepalend
De gemeente probeert die angst weg te nemen. Om te voorkomen dat er nu bomen worden gekapt die straks op de lijst zouden staan, worden er in de aankomende kap alleen bomen meegenomen die niet aan het reeds vastgestelde criterium beeldbepalend voldoen. ,,Maar als de conditie van een boom of van een rij bomen, die we als beeldbepalend zien, zo slecht is dat ze nu of volgend jaar al een risico vormen voor de veiligheid van weggebruikers of omwonenden, moeten we toch ingrijpen.''

Achterhoek