Volledig scherm
Het terrein aan de Deventerstraat, waar een asielzoekerscentrum komt. © Google Maps

Apeldoorns college kan én wil niet terug in azc-dossier

APELDOORN - Naast het feit dat het college van b en w de besluitvorming rond het azc aan de Deventerstraat niet kán veranderen, wíllen burgemeester en wethouders dat ook niet.

,,Wij willen niet onbenoemd laten dat het college een verantwoordelijkheid voelt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een mondiaal probleem'', vertelt woordvoerder Toon Schuiling. ,,Dit ook tegen de achtergrond dat Apeldoorn op dit moment geen asielzoekerscentrum heeft en dat eerdere azc's in onze gemeente nooit tot grote problemen hebben geleid.''

Het Comité Passend Azc Apeldoorn pleit voor een azc met maximaal 400 bewoners en een maximale duur van tien jaar. Een petitie met die insteek is al bijna 1900 keer ondertekend.

,,Het college heeft afspraken gemaakt met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.). Het zou niet van zorgvuldig bestuur getuigen om daar nu eenzijdig op terug te komen.''

Het college is zich er daarbij van bewust dat er op brede schaal gepleit wordt voor kleinschalige azc's in het land. ,,De pro's en contra's zijn uitvoerig onderwerp van discussie geweest in het interactieve traject dat wij hebben doorlopen. Ook in de gemeenteraad is dit punt uitvoerig besproken. Eén en ander heeft geleid tot het besluit dat in september is genomen.''