Volledig scherm
© Jeroen Pol

Bestuur wijkraad Apeldoorn Zuid stopt

APELDOORN - Het bestuur van Wijkraad Apeldoorn Zuid treedt af. De wijkraad kampt al lange tijd met onderbezetting op verschillende functies, waardoor de werkdruk is toegenomen en de onderlinge verhoudingen onder druk zijn komen te staan.

Volgens informateur Berry Prins, aangesteld door de wijkraad en gemeente, is doorgaan op de huidige manier niet mogelijk. Daarom zal tijdens een extra ledenvergadering op 25 oktober het bestuur aan de leden vragen akkoord te gaan met het terugtreden van het voltallige bestuur.

Het huidige bestuur biedt met haar aftreden een nieuw, vers bestuur de ruimte om een start te maken. Hierbij met een schuin oog kijkend naar de structuur in de wijk De Maten, waar wordt gewerkt in kleinere deelgebieden.

Dok Zuid
Tijdens de extra ledenvergadering zal aan de leden een voorstel worden voorgelegd om de komende maanden onder leiding van de informateur concrete invulling te geven aan een wijkraad nieuwe stijl. Die ledenvergadering vindt op 25 oktober in Dok Zuid plaats (aanvang 20.00 uur). De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.