Volledig scherm
Bewoners geven raadsleden vanochtend uitleg, op de kruising Laan van Charleston / Distelvlinderlaan. Foto Matthijs Oppenhuizen

Bewoners Apeldoorn geven alternatief verkeersplan niet op

APELDOORN - Bewoners van de wijk Zevenhuizen-Zuidbroek zijn een online petitie begonnen tegen het verkeersplan dat de gemeente Apeldoorn wil uitvoeren in hun omgeving.

Vorige week liet een ruime meerderheid van de gemeenteraad weten het plan van de gemeente grotendeels te steunen, ondanks een alternatief 'consensusplan' dat veel groepen bewoners en ondernemers nog hebben gemaakt.

Vanuit diezelfde groepen is nu de online petitie gestart die al 500 keer is getekend.

"Teken voor een veilige verkeersafwikkeling in Zevenhuizen en Zuidbroek!", is de oproep van de petitie. "De gemeente staat op het punt een verkeersbesluit te nemen met desastreuze gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Zevenhuizen-Zuidbroek, zonder dat de gevolgen in de wijk zijn onderzocht. Het breed gesteunde alternatieve consensusplan dat de problemen wel oplost, is door de gemeente vooralsnog terzijde geschoven!"

In het plan van de gemeente komen er afsluitingen op de Laan van de Dierenriem, de Distelvlinderlaan, de Anklaarseweg en wordt de busbaan opengesteld voor verkeer. "Hoewel het plan sluipverkeer door de wijk lijkt te ontmoedigen, blijven er nog steeds twee aantrekkelijke sluiproutes bestaan: Sluisoordlaan-Calypsostraat-Eikepagelaan-A50 & Sluisoordlaan-Operettestraat-Nijbroekseweg-Laan van Zuidbroek-A50", zeggen de actievoerders. "Bovendien krijgen we te maken met chaos rondom de scholen in Zuidbroek."

De ondertekenaars van de petitie roepen de gemeente op om het ingediende consensusplan alsnog door experts technisch te laten doorrekenen. "Zodoende kan dit als alternatief worden beoordeeld en vergeleken worden met het voorstel." Ook willen de bewoners dat de geplande afsluitingen van wegen kwantitatief en kwalitatief worden geanalyseerd. "Zodoende kan met inzicht van alle relevante effecten het besluit genomen worden."

"In de effectenanalyse moet minimaal worden opgenomen de effecten rondom het Kristal, de effecten op de Citroenvlinder, Eikepagelaan en de Nijbroekseweg, de effecten op de Operettestraat en de Calypsostraat." Ook willen zij weten wat dit betekent voor de nieuwe school aan de Laan van de Leeuw en in deze analyse moeten volgens de bewoners duidelijk ook alle verkeersbewegingen bínnen de wijk worden meegenomen. "Aangezien ook die bewegingen meegeteld dienen te worden in het totaal aantal verkeersbewegingen over de diverse straten."

www.petities24.com/verkeersplanzz