Volledig scherm
© ANP

D66 Apeldoorn houdt vragen over agent die foto maakt van gezicht

APELDOORN - Ondanks antwoorden van de burgemeester op vragen hierover, blijft D66 Apeldoorn kritisch op de foto's die agenten maken van het gezicht van mensen die staande worden gehouden. Ook als deze mensen niets verkeerd hebben gedaan.

Daarom vuurt D66 nu weer vragen af op de burgemeester. De fractie vindt nog steeds niet duidelijk wat het nut van deze actie van de politie is.

Identiteitsbewijzen
"De D66-fractie is ter ore gekomen dat de politie op het Caterplein in Apeldoorn foto's maakt van identiteitsbewijzen en de houders van de identiteitsbewijzen. D66 ziet de noodzaak er niet van in dat er foto's worden gemaakt wanneer er na aanhouding en controle geen strafbare feiten aan het licht komen. Daarom heeft D66 hier op 8 juni vragen over gesteld aan de burgemeester. Omdat D66 niet tevreden is met de beantwoording, stellen de democraten vervolgvragen", schrijft D66 in een persbericht.

"Gebleken is dat los van de vraag of de reden voor het vragen van legitimatie na de controle terecht blijkt te zijn, de politie toch een foto maakt van zowel het identiteitsbewijs als van de houder van het identiteitsbewijs. D66 heeft zich verbaasd over deze handelwijze van de politie."

Notitieboekje
Bijna twee weken geleden kwamen er antwoorden van de burgemeester. "De burgemeester is zich er van bewust dat mensen kunnen schrikken wanneer de politie foto's maakt van identiteitsbewijzen. Ook stelt de burgemeester dat de politie gebruikmaakt van de app MEOS (Mobiel Effectiever Op Straat), waarmee identiteitsbewijzen gescand kunnen worden. MEOS vervangt daarmee voor een deel het notitieboekje van de politie. De burgemeester stelt verder dat het niet gebruikelijk is dat er bij de controle ook foto's van personen worden gemaakt. Wel zou door een tijdige verwijdering van de foto's worden gewaarborgd dat mensen die niets op hun kerfstok hebben, onterecht in het politiesysteem terecht komen. Doordat D66 van mening is dat op de schriftelijke vragen onduidelijke, vage en in sommige gevallen geen exacte, of tegenstrijdige antwoorden worden gegeven, stelt D66 enkele vragen opnieuw en extra vervolgvragen."

Zo wil D66 bijvoorbeeld weten hoe vaak en in welke situaties er foto's worden gemaakt van de houders van identiteitsbewijzen en waaraan de politie deze bevoegdheid ontleent. Ook wil D66 weten waarom de beantwoording op diverse punten niet strookt met berichtgeving van De Stentor en Omroep Gelderland. Tot slot vraagt D66 aan de burgemeester of hij, gezien alle maatschappelijke verontwaardiging en de teweeggebrachte emoties bij de betreffende jongeren, nog steeds van mening blijft dat er helemaal niets voor verandering en verbetering vatbaar is bij deze werkwijze van de politie.