Volledig scherm
foto: ANP

D66 verbaasd over foto-actie politie in centrum Apeldoorn

APELDOORN - De fractie van D66 is verbaasd over foto's die de politie in Apeldoorn zou maken van jongeren en hun identiteitsbewijs. De grootste coalitiepartij wil vooral weten waarom de politie dit doet en stelt daarom vragen aan de burgemeester hierover.

"De D66-fractie is ter ore gekomen dat jongeren op het Caterplein op verzoek van de politie hun identiteitsbewijs moeten tonen. De politie moet daar een reden voor hebben. Los van de vraag of die reden na controle terecht blijkt te zijn, maakt de politie desondanks een foto van zowel het identiteitsbewijs als van de houder van het identiteitsbewijs", zegt D66. "Navraag leert dat de politie zegt niet te weten of deze handelwijze geoorloofd is en ook niet hoe lang en onder welke omstandigheden deze foto's bewaard (mogen) blijven."

Controle
Dat verbaast de lokale politie partij. "Het is algemeen bekend dat het controleren van identiteitsbewijzen behoort tot de taak van de politie: iedere Nederlander is immers verplicht vanaf 14 jaar een identiteitsbewijs te tonen, wanneer de politie of toezichthouders daar om vragen. D66 ziet echter de noodzaak er niet van in dat na aanhouding en controle, waarbij geen strafrechtelijke feiten aan het licht komen, er toch foto's van de identiteitsbewijzen en houders worden gemaakt."

Inbreuk privacy
Volgens D66 is het een inbreuk op de privacy als er foto's van identiteitsbewijzen worden gemaakt en bewaard terwijl daar geen duidelijke aanleiding voor lijkt te zijn. "D66 is op de hoogte van een evaluatie van de Wet politiegegevens, waaruit blijkt dat de politie al zeven jaar op rij op essentiële punten niet voldoet aan privacywetgeving en dat bovendien wordt verwacht dat de politie ook de komende jaren de privacywet niet zal naleven."

D66 wil van de burgemeester weten of het bekend is dat de politie dit doet, hoe vaak dat gebeurt en waarom het nodig is dat deze foto's worden gemaakt en waarvoor ze worden gebruikt.

Wanneer verwijderd?
Verder wil D66 weten hoe wordt voorkomen dat mensen die niets op hun kerfstok hebben onterecht in het politieregister komen. En wanneer en hoe foto's worden verwijderd.  vraagt de fractie naar de mening van de burgemeester over 'deze laakbare gang van zaken'. "Is de burgemeester het met D66 eens dat deze handelwijze van de politie een inbreuk vormt op de privacy van Apeldoorners en dat de meeste mensen zich daar niet van bewust zijn? Met andere woorden: dat juist van de overheid in zo'n geval kan worden verwacht terughoudend te zijn?", vraagt D66 aan de burgemeester. 

Volgens D66 schrikken mensen die een avondje uit zijn van een dergelijke handeling en wil daarom weten wat de burgemeester hiertegen gaat doen. Als laatste wil de fractie weten hoe goed de Apeldoornse politie de wetten rond privacy naleeft.