Volledig scherm

Extra opstelstrook op Ceintuurbaan Zwolle

ZWOLLE - De Ceintuurbaan in Zwolle krijgt een extra opstelstrook onder het viaduct ter hoogte van de afslag naar Meppel en Amersfoort. Zo kunnen meer auto's in de rij aansluiten zodat de toerit naar Meppel niet wordt geblokkeerd. 

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om ook het laatste aandachtspunt in de doorstroming op de Ceintuurbaan op te lossen. Momenteel wordt er gewerkt aan de toerit naar Meppel.

Derde strook rechtdoor
Het verkeer vanaf de Zwartewaterallee kan tot aan de kruising met de afrit Amersfoort rijden en wacht daar op één van de twee opstelvakken onder het viaduct om de route via de Ceintuurbaan te kunnen vervolgen. In de ochtend- en avondspits loopt dit opstelvak vaak vol tot en met de afrit Meppel, waardoor het verkeer op de afrit naar Meppel stagneert. Door voor het verkeerslicht een derde opstelstrook voor rechtdoorgaand verkeer toe te voegen wordt de opstelruimte de helft groter.

Twee ton
De aanleg van de extra opstelstroken onder het viaduct wordt, als de gemeenteraad instemt met het voorstel, gelijktijdig uitgevoerd met werkzaamheden aan de A28 van Rijkswaterstaat en met de vervanging van de automaat van de verkeerslichtinstallatie. De aanlegkosten bedragen ongeveer 200.000 euro en kunnen geheel uit het overblijvende projectkrediet gefinancierd worden.

Doorstroming
Het aanleggen van een extra opstelvak onder het viaduct sluit aan op de verdubbeling van de toerit A28-Noord. Daarnaast wordt ook ingezet op het verbeteren van de doorstroming van de buitenring door het realiseren van twee extra linksaf-stroken op de kruising Middelweg-Zwartewaterallee.

Onderstaand de situatieschets van de gemeente Zwolle. Mvt staat voor motorvoertuigen.

Volledig scherm
Verkeersdrukte Ceintuurbaan. Foto: Gemeente Zwolle