Volledig scherm
Hondenpoep in Zwolle © Kenneth Stamp

Gemeente Zwolle: hondenpoepzakjes in afvalbak, niet in de put

ZWOLLE - Dat hondenpoep in Zwolle niet op straat blijft liggen, maar in een plastic zakje verdwijnt, is top. Maar de gemeente komt steeds vaker verstoppingen in het riool tegen door hondenpoepzakjes die in de straatputten verdwijnen. Doe dit niet, is het dringende advies aan Zwolse hondeneigenaren.

Want het zijn juist die straatkolken of -putten die ervoor zorgen dat het regenwater in Zwolle goed kan worden afgevoerd, laat de gemeente Zwolle weten. ,,Het komt regelmatig voor dat straatkolken of putten verstopt raken en hierdoor kan het regenwater niet goed weg en blijft het water op straat liggen. Tijdens het oplossen van de verstopping worden er steeds vaker zakjes met hondenpoep of ander afval aangetroffen die ervoor zorgen dat het regenwater niet meer weg kan."

Stortkosten
Hondenbezitters worden daarom dringend verzocht om hondenpoepzakjes niet in een straatkolk of putten te gooien, maar in een afvalbak. ,,Ook de installatie die het vuil uit de straatkolken verwerkt, is hier niet op berekend", aldus de gemeente Zwolle. ,,De gemeente moet voor het vuil bovendien hogere stortkosten betalen, waarbij de rekening uiteindelijk op het bordje van de belastingbetaler terechtkomt.

Hoe werkt het Zwolse riool? Zo dus: het afvalwater komt terecht in het openbare riool en via buizen en pompen stroomt het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Regenwater loopt via afvoergoten en straatkolken in het riool waar het naar het oppervlaktewater stroomt of in de bodem infiltreert. Straatkolken en putten zijn uitsluitend bedoeld voor regenwater en niet voor hondenpoepzakjes.